W oczekiwaniu na Świętość - 17 XIIJest takie jedno, wyjątkowe archiwum…Ewangelia: Mt 1,1-17

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Wielki jest człowiek, skoro Pan Bóg Nieskończony raczy w nim przebywać. Z tej prawdy możemy również czerpać pociechę i siłę w smutkach i niepowodzeniach życiowych. «Jeżeli Bóg z nami, kto przeciw nam?»”. Chodzi tylko o to, abyśmy w każdej chwili byli wolni od grzechu ciężkiego, co od nas zależy. Pan Bóg nie skąpi nam łask swoich” („Drogi Akcji Katolickiej” 1(1934) nr 4, s. 5).
Rozpoczynamy dziś drugą część Adwentu, która bezpośrednio przygotowuje nas do Tajemnicy Betlejemskiej Nocy, gdy Bóg przyjdzie na ziemię i zamieszka między nami. Co roku tego dnia odczytujemy w Ewangelii rodowód Jezusa Chrystusa. Wiele imion powiązanych ze sobą. I wreszcie słowa: „Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem”. Mimo odległości czasowej, to wszystko jest takie bliskie! Bóg wchodzi w ludzkie dzieje – „Wielki jest człowiek, skoro Pan Bóg Nieskończony raczy w nim przebywać”.
Każdy z nas otrzymał dar wiary za pośrednictwem innych ludzi – Rodziców, Księży, Współmałżonka, Nauczycieli, Animatorów, Przyjaciół, czasem niby przygodnie spotkanych Ludzi… Gdy Ewangelia przekazuje nam tak wiele imion, pomyśl o Ludziach, dzięki którym w Tobie może narodzić się „Jezus, zwany Chrystusem”, zdobądź się na trud przejrzenia zapisów (czasem starych, zda się archiwalnych), które pozostały w Twoim sercu. Sporządź dziś „Rodowód Jezusa Chrystusa w moim sercu”. I pamiętaj, że to serce jest jedynym w swoim rodzaju i wyjątkowym archiwum. Przewertuj więc karty historii Twojego życia i dziękuj dziś Bogu za Ludzi Twojej drogi.
Wdzięczność za przekazany dar wiary najpiękniej można wyrazić poprzez życie zgodne z zasadami wiary. Szukając w sercu śladów Osób, którym zawdzięczasz wiarę, pomyśl – na kilka dni przed Bożym Narodzeniem – czy Twoje serce jest już gotowe na przyjście Zbawiciela? On chce zamieszkać w Twoim sercu. Udziel Mu serdecznej gościny, a przekonasz się, że „Pan Bóg nie skąpi nam łask swoich”. W oczekiwaniu na Świętość…

Wspominając „Rodowód Jezusa Chrystusa w moim sercu” pomódl się za Ludzi Twojej drogi. Niech tym, którzy już odeszli do Domu Ojca, Pan Bóg pozwoli cieszyć się radością Bożego Narodzenia w chwale świętości. Żyjącym niech Bóg da odczuć swą pełną miłości Obecność i obfitość łask.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz