W oczekiwaniu na Świętość - 21 XIIOtoczmy Maryję i bądźmy Jej pomocnikami!Ewangelia: Łk 1,39-45

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Adwent przypomina również społeczny obowiązek zbliżenia Chrystusa Pana do dusz bliźnich naszych. Jak szerokie pole otwiera się przed nami! Poganie, bezbożnicy, sekciarze, martwi katolicy, pozbawieni łaski uświęcającej, nie korzystają z dobrodziejstw przyjścia Chrystusa Pana na ziemię. Czy zamkniemy oczy na ich niedolę duchową? – Nie bylibyśmy prawdziwymi czcicielami Matki Najśw[iętszej], która serdecznie się troszczy o te najbiedniejsze dzieci swoje. Zjednoczeni przeto duchem z Niepokalaną Matką naszą przeżywajmy dni adwentowe w skupieniu, na modlitwie i pełnieniu dobrych uczynków, nie skąpiąc Panu Bogu ofiar z codziennych  przykrości i dobrowolnych wyrzeczeń. – Za przykładem Maryi z gorącą tęsknotą oczekujmy na przyjście Pana do duszy własnej i dusz bliźnich naszych” („Kółko Różańcowe (1948), s. 323-324).
Bez wątpienia – obok radości, która wypełniała serce Maryi z powodu zstąpienia Boga na ziemię – wędrowała Ona do Elżbiety, by jej pomóc. Krewna w podeszłym wieku, będąca w stanie błogosławionym, potrzebowała pomocy. Maryja niesie więc pomoc! Ona inaczej nie może – rozkochana w ludziach Boża Rodzicielka. Oprócz domowych czynności, które bez wątpienia wykonywała w domu Elżbiety, przyniosła jej pod swym sercem Jezusa – Zbawiciela świata. To największy Skarb, jaki przynosi Maryja od dwóch tysięcy lat.
Dziś, przed Nocą Betlejemską, Maryja chce dotrzeć do jak największej liczby ludzkich serc. Chce im pomóc, chce przynieść Chrystusa. Wiele serc jest wciąż jeszcze zamkniętych, wiele na widok Boga czy na głos Kościoła zamyka się z hukiem, jak okiennice w Betlejem, gdy nie chciano wpuścić Chrystusa.
Otoczmy Maryję i stańmy się Jej pomocnikami! Naśladuj Ją i nieś pomoc innym – tym, którzy nie chcą otworzyć swych serc dla Boga; tym, którzy nawet krzyczą przeciw Bogu, a w sercach noszą jakąś niewypowiedzianą tęsknotę za Nim; tym, którzy dawno już o Nim zapomnieli… Pomóż Maryi dotrzeć do nich. Ona niesie Chrystusa. Naśladuj Ją w służbie bliźnim, byś mógł jutro wyśpiewać wraz z Nią radosne Magnifcat! W oczekiwaniu na Świętość…

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski przez całe swe życie służył innym. Naśladował Maryję i był Jej wiernym pomocnikiem. Ufając w jego wstawiennictwo pomódlmy się dziś za tych, którzy „nie korzystają z dobrodziejstw przyjścia Chrystusa Pana na ziemię”.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz