W oczekiwaniu na Świętość - 22 XIIZaproszenie do Magnificat!Ewangelia: Łk 1,46-56

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Hymn uwielbienia, wypowiedziany po raz pierwszy w domu Zachariasza i Elżbiety, już nigdy nie opuści Maryi. Matka Boża ponawiać go będzie w życiu codziennym: w chwilach radości i bezmiernego cierpienia. Niepokalana uwielbia Stwórcę nie tylko chwilowym porywem serca, ale i nieustannym czynem, uległością względem woli Bożej. Ani na chwilę nie odwoła postanowienia, jakie powzięła w dniu Zwiastowania: «Niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1,38). Odważnie pójdzie śladami Chrystusa Pana” („Kółko Różańcowe (1951), s. 33).
W domu Zachariasza i Elżbiety Maryja wyśpiewuje radosny hymn uwielbienia Boga, „bo wielkie rzeczy czyni Wszechmocny”. Elżbieta poznała tajemnicę Maryi. Maryja zobaczyła radość krewnej, która została napełniona Duchem Świętym. Jan Chrzciciel pod sercem Elżbiety zareagował radością. „Miłosierdzie Boga jest z pokolenia na pokolenie”. Cóż więc pozostaje – uwielbiać Boga, „którego Imię jest święte”.
Ileż razy doświadczaliśmy Bożego Miłosierdzia? Ile razy Bóg ukazał nam swą zbawczą moc? Ileż razy pomógł nam swoją łaską? A zbliżające się wielkimi krokami Boże Narodzenie? To wszystko przecież dary Bożej miłości. Cóż zatem – trzeba Boga uwielbiać! Przykład Maryi jest wielkim zaproszeniem do wspólnego z Nią uwielbiania Boga. Umiej być wdzięczny, uwielbiaj Boga za „wielkie rzeczy”, które działa także w Twoim sercu.
O wiele częściej przychodzi nam prosić Boga niż Go uwielbiać. O uwielbieniu często zapominamy. „Niepokalana uwielbia Stwórcę nie tylko chwilowym porywem serca, ale i nieustannym czynem, uległością względem woli Bożej”. Warto u końca każdego dnia, złączyć się w modlitwie z Maryją i wypowiedzieć słowa Magnificat. Może ta myśl będzie podpowiedzią na dopiero co rozpoczęty Rok Miłosierdzia? W oczekiwaniu na Świętość…

Wypowiadając słowa Magnificat, prośmy za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego o wypełnienie woli Bożej w naszym życiu.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz