W oczekiwaniu na Świętość - 23 XIIChrystus ma narodzić się w nas!Ewangelia: Łk 1,56-66

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Przywoływana z dawnej przeszłości na pamięć, osoba św. Jana przypomina każdemu z nas, że trzeba przygotować swe serce na święta Bożego Narodzenia, aby w nas narodził się Jezus Chrystus przez łaskę uświęcającą, lub jeśli ją już mamy, przez postęp w świętości” („Siewca Prawdy” 2(1932) nr 50, s. 2).
Dzień narodzin św. Jana Chrzciciela wiązał się z cudownymi wydarzeniami. Zgodnie ze wskazaniem anioła dziecko otrzymuje imię Jan. Mimo zdziwienia otoczenia niemy ojciec takie właśnie imię nadaje dziecku. Zachariasz już nie wątpi. Jest posłuszny Bożemu wezwaniu. W chwilę później język mu się rozwiązał i wychwalał Boga. Na zebranych sąsiadów padł strach. Kim będzie to dziecię? Bo widać było już wtedy szczególne Boże działania.
Bóg przygotowuje wszystko na przyjście Chrystusa. Zadbał o każdy szczegół. A wszystko z wielkiej miłości do człowieka. Bóg wszystko położył na szalę miłości do człowieka. A jednocześnie nie chce człowieka przestraszyć, stąd przyjdzie jako Dziecko.
Chrystus ma narodzić się w nas! Bóg chce, by i człowiek przygotował się na to wielkie spotkanie nieba z ziemią przez „postęp w świętości”. Niech więc w tych dniach porządków, gonitwy za zakupami, wymyślaniem prezentów, nie zabraknie dziś najważniejszej myśli: przychodzi Bóg! Przychodzi di każdego z nas! W oczekiwaniu na Świętość…

Wzywając wstawiennictwa Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś za ludzi samotnych i opuszczonych.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz