W oczekiwaniu na Świętość - 24 XIIDzisiaj poznacie, że Pan przychodzi!Ewangelia: Łk 1,67-79

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Otrząśnijmy dusze z wszelkiego zwątpienia. Z całą świadomością i siłą przekonania wierzmy, że Jezus Chrystus – to nasz Pan i Bóg, nasz Nauczyciel i Zbawca” („Siewca Prawdy” 3(1933) nr 50, s. 2).
Zachariasz, który odzyskał mowę wyśpiewuje dziś wspaniały hymn uwielbienia Boga, który lud swój nawiedza i wyzwala. To On – Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Przychodzi jak Wschodzące Słońce, by w Jego blasku ludzie już nie błądzili.
Wigilia to oczekiwanie. Bóg jest już niejako za progiem. Przychodzi! Spełnia wielką obietnicę daną przez Boga przed tysiącami lat. Kończy się adwent – Bóg ulitował się nad człowiekiem. Pochyla się nad nim z miłością i okazuje mu miłosierdzie.
Boże Narodzenie jest dla każdego z nas. Do każdego z nas chce przyjść Bóg ze swoją miłością. Tak, On – Bóg dziś chce znaleźć w Twoim sercu gościnę. Czy nie zdumiewa nas ta niezwykła miłość Boga do każdego z nas. „Otrząśnijmy dusze z wszelkiego zwątpienia” i nie przegapmy tego Bożego przyjścia. Nie pozwól, by przeszedł obok zatrzaśniętych drzwi Twojego serca. Otwórz je szeroko – w oczekiwaniu na Świętość…

Wzywając wstawiennictwa Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w intencji naszych rodzin. 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz