W oczekiwaniu na Świętość - 3 XII


Zaproszenie do budowy (Nie musisz być inżynierem…)

 

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„P[an] Jezus zaopatrzył w chleb tych jedynie, którzy stali mężnie przy boku Boskiego Mistrza, słuchali słów Jego, brali je do serca, aby następnie stosować się do nich w życiu. I my wtedy będziemy mogli spodziewać się pomocy Chrystusa Pana w doczesnych kłopotach, kiedy na pierwszym miejscu postawimy sprawę Chrystusową, to jest uświęcenie dusz naszych, przymnożenie chwały Bożej przez stosowanie w życiu nauk Zbawiciela świata” („Siewca Prawdy” 3(1933) nr 29, s. 2).
Wielu chodziło za Chrystusem i wygłaszało pod Jego adresem różnego rodzaju mowy pochwalne. Jezus jednak nie oczekuje „pustej” chwały. Oczekuje od ludzi życia Ewangelią w codzienności. Inaczej wiara i życie będą jak dom wzniesiony na piasku. Jest taka opowieść, w której człowiek u bram Nieba wręcza św. Piotrowi – jako przepustkę – swoją metrykę chrztu, i słyszy wówczas z ust Apostoła: „Niestety ten dokument już dawno jest przedawniony”…
Przepustką jest realizacja Ewangelii w codzienności. Budowanie na Skale, którą jest Chrystus, jest receptą na życie. Trzeba więc najpierw trwać przy Chrystusie – wypełniać Jego wolę, realizować Jego zalecenia, budować na Nim. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski stał „mężnie przy boku Boskiego Mistrza”, a następnie spełniał wszystko to, co Chrystus mówił. Sługa Boży długie godziny trwał przy Chrystusie. Ludzie wiedzieli, że jeśli nie ma go w domu, to znajdą go przed tabernakulum! On tam budował swój dom na Skale.
Warto go naśladować. Nie wystarczy przecież być ochrzczonym. Trzeba szukać woli Bożej. Adwent ma na nowo napełnić nas zapałem do budowania swego życia na Chrystusie. On daje wskazania, jak nie pomylić się przy pracy nad własnym życiem i jak ustrzec się tragedii. Adwent ma być trwaniem przy Boskim Mistrzu, by wsłuchać się w to, co On mówi, a następnie, by wypełniać to w codzienności – nie tylko od święta.

Prośmy dziś dobrego Boga, za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, za ludzi, którzy zapomnieli, że mają budować na Chrystusie. Módlmy się, by mieli siłę do budowania i odbudowywania swego życia.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz