W oczekiwaniu na Świętość - 4 XIIWołać, aby zobaczyć CelSługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Ze strapionej duszy odezwał się okrzyk: «Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną». Krótka modlitwa, a ileż w niej wiary, ile poczucia swojej nędzy! Zmiłuj się, bo możesz, wszak Tyś Mesjaszem, Synem Dawida i Synem Boga Żywego. Zmiłuj się nade mną, bo jako niewidomy nędzarz potrzebuję Twojej litości. Zapewne ślepy błagał o zmiłowanie głośno i nieustannie, skoro pod jego adresem z tłumu posypały się upomnienia, by nie był natrętny. Nie bacząc na ludzkie uwagi, tym usilniej wołał: «Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną», aż osiągnął swój cel. Na krótki rozkaz Chrystusowy: «Przejrzyj» – został uzdrowiony” („Siewca Prawdy” 2(1932) nr 6, s. 2).
Determinacja niewidomego zaowocowała cudem uzdrowienia. Jeszcze kilka minut temu nie widział świata – wokół tylko ciemność. Jak sobie wyobrazić kolory, skoro nigdy się ich nie widziało? „Krótka modlitwa, a ileż w niej wiary, ile poczucia swojej nędzy!”. I nagle wszystko jest inaczej: człowiek widzi, dostrzega piękno, nie potyka się o przedmioty, staje się bardziej samodzielny…
Adwent to oczekiwanie na Świętość. Także tę, do której Bóg wzywa każdego z nas. Adwent to dostrzeżenie innej rzeczywistości. Trzeba jednak wcześniej prosić Boga, by dał nam łaskę przejrzenia - to znaczy zachwytu Świętością.
Można mieć nawet i zdrowe oczy, a jednocześnie nie widzieć. Kiedyś przecież oczy uczniów wędrujących do Emaus były „na uwięzi”. My sami jesteśmy często jak ludzie niewidomi. Nie dostrzegamy właściwego sensu życia i nie widzimy dobrze celu, do którego zdążamy. Trzeba nam dziś usiąść w pyle, przy drodze, i z pokorą prosić przychodzącego Chrystusa, by uzdrowił nasze oczy. Dzięki Jego łasce zobaczymy piękno Świętości, dostrzeżemy jasno i wyraźnie Cel. Bóg przychodzi przecież, by nas zachwycić Świętością. Nie przegapmy Jego przyjścia!

Niech towarzyszy nam dziś modlitwa o uzdrowienie naszych oczu, byśmy potrafili zawsze wyraźnie widzieć Cel naszego życia. Módlmy się w tej intencji przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz