W oczekiwaniu na Świętość - 5 XIISzerzenie Królestwa BożegoSługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Każdy bowiem katolik powinien mieć misjonarskiego ducha i według sił swoich przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego wśród pogan. Wymaga od nas tego wdzięczność za łaskę wiary, oraz miłosierdzie względem nieszczęśliwych pogan, którzy są braćmi naszymi, jako dzieci wespół z nami jednego Ojca Niebieskiego” („Siewca Prawdy” 5(1935) nr 43, s. 2).
Chrystus przyszedł na świat, by zbawić wszystkich ludzi. Każdy człowiek jest drogi w oczach Bożych, każdy jest celem miłości Boga. Czy może dziwić, że Chrystus pochyla się nad ludźmi, nad ich biedą i chorobami? Chrystus lituje się ludźmi. Najważniejszą jednak biedą jest brak Boga.
Adwent to czas zajrzenia we własne serce. Chrystus przynosi nam pokój i radość. Trzeba tylko oczekiwać Jego przyjścia, pozwolić Mu wejść. Czy jest we mnie takie wielkie pragnienie spotkania z Chrystusem? Kończy się już pierwszy tydzień Adwentu… Ileż łask każdy z nas otrzymał i otrzymuje od dobrego Boga. Ileż cudów Jego miłości! Ileż razy Pan pochylał się z miłosierdziem nad nami?
Zadaniem, jakie Pan wyznacza uczniom jest głoszenie, że „bliskie już jest królestwo niebieskie”. Każe im iść i głosić Dobrą Nowinę. „Wdzięczność za łaskę wiary” ma owocować naszym zapałem apostolskim. Musi też kierować nami „miłosierdzie wobec nieszczęśliwych”, którzy Boga nie znają, albo od Niego odeszli. Szerzenie Królestwa Bożego musi być naszym stałym zadaniem. Słuchajmy Chrystusa i w tych dniach Adwentu obudźmy w sobie na nowo ducha misjonarskiego!

Pomódlmy się dziś, przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, w intencji ludzi zagubionych i zniechęconych, którzy odsunęli się od Dobrego Boga.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz