W oczekiwaniu na Świętość - 9 XIIChrystus jest gotów cię wspieraćSługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jak by na moim miejscu postąpił P[an] Jezus. O własnych siłach tego wielkiego zadania nie spełnisz. Wie o tym Chrystus, serdeczny twój Przyjaciel i gotów wspierać cię swoją łaską. Ale o tę łaskę proś” („Współczesna Ambona” 2(1947), s. 179).
Już pierwszego dnia po otwarciu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Chrystus zaprasza nas, byśmy przyszli do Niego z całym bagażem naszych trudów. Tylko u Niego znajdziemy ukojenie. On dźwiga nas i podnosi z naszych upadków. Chrystusowa zachęta „przyjdźcie” jest bardzo wymowna. On na nas czeka, On wychodzi na nasze drogi, On chce nam pomóc. On – Bóg!
Ileż razy bywało tak, że – „utrudzony i obciążony” – miałeś już dość wszystkiego. Człowiek nie radził sobie z samym sobą, ze swoimi słabościami, nie układało się z innymi, a czasem relacje z kimś były wprost fatalne… Waliło się wszystko: w domu, w szkole, na uczelni, w pracy, w grupie przyjaciół… Słabości nieraz przygniatają człowieka – tyle razy chcieliśmy powstać, niby się udawało, a później z tym większym hukiem człowiek upadał… Bóg dziś na nowo zapewnia cię, że chce ci pomóc!
Więc przyjdź do Boga i doświadcz Jego wielkiego Miłosierdzia. Złóż u Jego stóp cały bagaż swego trudu i niezrozumienia. Pozwól Jego łasce przemieniać twoje serce. Teraz jest czas łaski i miłosierdzia! „Wie o tym Chrystus, serdeczny twój Przyjaciel i gotów wspierać cię swoją łaską”. W oczekiwaniu na Świętość zacznij postępować tak, jakby On postępował.

Pomóż innym przyjść do Chrystusa, by mogli znaleźć u Niego pociechę i ukojenie. Pomyśl o kimś z Twojego otoczenia, kto sobie nie radzi w jakiejś dziedzinie (własne słabości, relacje z innymi, poprawa życia…). I dziś pomódl się za niego, by Miłosierny Bóg dotknął go swoją łaską.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz