W oczekiwaniu na Świętość - 10 XIIGwałtownik Królestwa BożegoSługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„W twardym, pokutnym życiu św. Jan hartował swego ducha, dzięki czemu stał się człowiekiem o niewzruszonych zasadach, których nikt i nic nie było w stanie obalić lub choćby tylko zachwiać. Nie poruszyły Jana pochlebstwa otoczenia, które w nim dopatrywało się obiecanego Mesjasza, a co najmniej wielkiego proroka. «I wyznał, iż nie jest ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem, ale głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską». Nie przeraziły Jana groźby i prześladowania. W obronie świętych zasad znosił więzienie, nie poskąpił własnej krwi i życia. Wielki pokutnik nie zawahał się zostać męczennikiem. Na przykładzie św. Jana widzimy doniosłe znaczenie pokuty. Ona czyni człowieka uległym Panu Bogu, sprawiedliwym i świętym, niezachwianym w swoich prawdziwych i dobrych przekonaniach, spokojnym oraz szczęśliwym nawet w czasach ciężkich prób i doświadczeń życiowych” („Siewca Prawdy” 2(1932) nr 50, s. 2).
Chrystus wskazuje dziś na Jana Chrzciciela. Mówi o nim wielkie i piękne słowa. On – Bóg, który zna człowieka najlepiej, wydaje tak piękne świadectwo o Proroku znad Jordanu. Wśród tych wielkich słów jest zawarte też wskazanie, że „ludzie gwałtowni” zdobywają Królestwo Boże. Takim człowiekiem był też Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski – nie idący nigdy na kompromis ze złem.
Prawdą jest, że Pan Bóg stworzył nas bez nas, ale zbawić nas bez nas nie może. Człowiek ma przecież wolną wolę, jest wolny. Bóg potrzebuje więc zaangażowania człowieka, jego udziału, starań i wysiłków. Wskazując postać św. Jana Chrzciciela, Chrystus zachęca, byśmy i my stali się „gwałtownikami Królestwa Bożego”.
Drogą do bycia człowiekiem radykalnym jest pokuta i asceza. Dzisiejszy świat, niestety, nie lubi tych słów… Asceza pochodzi od greckiego słowa oznaczającego szlifowanie drogocennego diamentu. To ty jesteś tym diamentem! Podejmując ascezę – szlifujesz ten drogocenny kamień! Asceza i pokuta to wymaganie od siebie i ćwiczenie swojej woli. W oczekiwaniu na Świętość, patrząc dziś na św. Jana Chrzciciela, trzeba przypomnieć sobie własne postanowienia adwentowe. Z nowym zapałem warto przystąpić do ich realizacji – to też droga do świętości!

Otoczmy dzisiaj modlitwą ludzi, którzy nie potrafią uwierzyć w swoje możliwości. Często nie podejmują żadnego wysiłku duchowego, bo uważają, że nie ma sensu, że nie poradzą sobie. Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prośmy o siłę dla nich.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

K O N K U R S ! ! !

Ile razy w ciągu swego życia Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
przeżywał Rok Święty?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .
Termin nadsyłania odpowiedzi: 15 grudnia 2015 r.
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.
ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz