W oczekiwaniu na Świętość - 14 XIIOtrząśnij się! Chrystus ma prawo do Twojego serca!Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„W przeżywanym obecnie czasie adwentowym, otrząśnijmy dusze z wszelkiego zwątpienia. Z całą świadomością i siłą przekonania wierzmy, że Jezus Chrystus – to nasz Pan i Bóg, nasz Nauczyciel i Zbawca” („Siewca Prawdy” 3(1933) nr 50, s. 2).
Zdenerwowani arcykapłani i starsi ludu, widząc nauczającego Jezusa zadają mu pytanie o to, jakim prawem naucza. Jezus nie odpowiada im wprost. Zadaje im pytanie o Jana Chrzciciela i od odpowiedzi na to pytanie, uzależnia swoją odpowiedź. Arcykapłani i starsi znaleźli się w kłopocie. Chrystus przyparł ich do muru. Wpadli w pułapkę, którą sami wymyślili. Gdyby bowiem powiedzieli, że chrzest janowy pochodził od Boga, to bez wątpienia spotkaliby się z zarzutem ze strony Jezusa, dlaczego odrzucali Jana i jego chrzest. Odpowiedź, że chrzest janowy był pochodzenia ludzkiego mogłaby kosztować ich wiele, bo ludzie uznawali Jana za proroka. Odpowiedzieli, że nie wiedzą. Nie usłyszeli więc również odpowiedzi ze strony Chrystusa.
Mistrz z Nazaretu zachęca nas do całkowitego zaufania Mu. On jest Zbawicielem, który przychodzi nam z pomocą. On nigdy nie zostawi nas samych. On wzywa nas do świętości. On ma prawo do Twojego serca! Chce w nim zamieszkać. Wigilia już za 10 dni…
Świadomość tej wielkiej miłości Boga niech nas mobilizuje do ufności. Przeciwieństwem pełnego złości pytania arcykapłanów i starszych ludu „Jakim prawem to czynisz?”, jest powtarzanie słów modlitwy, której nauczył nas Chrystus: „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. Więc w oczekiwaniu na Świętość „otrząśnijmy dusze z wszelkiego zwątpienia” i szukajmy woli Bożej. Chrystus – „to nasz Pan i Bóg, nasz Nauczyciel i Zbawca”!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dzisiaj za ludzi wątpiących i zagubionych, by na adwentowych drogach spotkali Chrystusa – Pana i Boga, Nauczyciela i Zbawcę.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

K O N K U R S ! ! !

Ile razy w ciągu swego życia Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
przeżywał Rok Święty?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .
Termin nadsyłania odpowiedzi: 15 grudnia 2015 r.
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.
ZAPRASZAMY!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz