Wędrówki drogami życia Sługi Bożego - 1974/1975

 

 

 

Te Drzwi jutro zostaną otwarte!


„W roku bieżącym oczekujemy hojniejszych darów Bożych ze względu na powszechny Rok Jubileuszowy […]. Do Wiecznego Miasta śpieszyć będą pielgrzymki ze wszystkich krajów katolickich, aby przez modlitwę przy grobach św. Apostołów Piotra i Pawła i przez spotkanie z Ojcem Św[iętym] umocnić się w wierze, a przez dopełnienie przepisanych warunków pozyskać odpust jubileuszowy. Spodziewamy się, że szeroko otwarta skarbnica łask Bożych w sanktuariach rzymskich będzie promieniowała również na nasze dusze, bo w przeżyciach Roku Świętego duchowo będziemy jak najściślej zjednoczeni z Następcą św. Piotra i Stolicą chrześcijaństwa. Im pełniej oczyścimy swe serca przez odnowę wewnętrzną i pojednanie z Bogiem oraz bliźnimi, im gorliwiej staniemy do współpracy z działaniem Ducha Świętego, tym więcej otrzymamy darów Bożych.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
(List Pasterski na Wielki Post 1975 r.)

K o n k u r s ! ! !
 Ile razy w ciągu swego życia Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
przeżywał Rok Święty?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Termin nadsyłania odpowiedzi: 15 grudnia 2015 r.

Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.

ZAPRASZAMY!


1 komentarz:

  1. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski przeżywał cztery razy rok świety: 1925, 1933, 1950, 1975.
    Stanisław Lis - email: stanislaw.lis1@wp.pl - Radom ul. Idalińska nr 50

    OdpowiedzUsuń