Wędrówki drogami życia Sługi Bożego - 1974/1975Rok Miłosierdzia otwarty!


„Rok Święty to wezwanie do gorliwej współpracy z łaskami, których nam nie poskąpi Najlepszy Ojciec, to czas odnowy duchowej, według wzoru ukazanego nam w życiu Jezusa Chrystusa, to wielka godzina pojednania z Panem Bogiem i z bliźnimi. Aby osiągnąć te wielkie i święte cele, potrzeba z naszej strony modlitwy, zadośćuczynienia za grzechy, szczerego przezwyciężenia złych skłonności, walki z nałogami, ducha pokuty.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
(Odezwa przed rozpoczęciem Tygodnia Trzeźwości w Adwencie 1973 r.)

K O N K U R S ! ! !


Ile razy w ciągu swego życia Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
przeżywał Rok Święty?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .
Termin nadsyłania odpowiedzi: 15 grudnia 2015 r.
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.
ZAPRASZAMY!

I jeszcze kilka zdjęć z dzisiejszej uroczystości otwarcia Drzwi Świętych:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz