Księga Próśb i Intencji - 2016 r.
Poniżej zamieszczamy nadsyłane intencje, w których wspólnie modlimy się za przyczyną Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Zachęcamy do modlitwy i do nadsyłania intencji, które będą tutaj systematycznie wpisywane.
Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego
                                                       módlmy się wspólnie: 
 
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

- W intencji Ks. Macieja Korczyńskiego o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z racji imienin (14 maja 2016 r.);
- O obfitość Bożych darów dla Macieja Figasa. Niech Sł. B. bp Piotr za jego zaangażowanie w powstanie i funkcjonowanie tego bloga wyprasza mu te łaski Boże (14 maja 2016 r.);
- O błogosławieństwo Boże dla Ani z okazji 13. urodzin, dary Ducha Świętego i aby Maryja otaczała ją swą miłością i prowadziła w okresie dorastania (14 maja 2016 r.);
- Za wstawiennictwem Sługi Bożego Piotra Gołębiowskiego proszę o dary Ducha Świętego dla Wojtka, by nie ulegał pokusom zła, ale by szedł drogą Chrystusa na Jego chwałę i był pociechą dla Rodziców (14 maja 2016 r.);
- Maryjo, proszę o Twoje wstawiennictwo dla córki Adrianny, o łaskę wiary. Otocz ją swą matczyną miłością i pobłogosław w dorosłym życiu (14 maja 2016 r.);
- Kochająca Matko, proszę o łaskę miłosierdzia dla męża Marcina, o błogosławieństwo w trudnych sprawach zawodowych, o jedność i miłość w Rodzinie (14 maja 2016 r.);
- Dziękuję za wysłuchanie i proszę o dalszą łaskę zdrowia dla taty Bolesława i mamy Bogumiły – o odzyskanie radości życia i pogodną starość (14 maja 2016 r.);
- O szczęśliwy przebieg i duchowe owoce dla pielgrzymów z parafii pw. św. Stefana w Radomiu podążających śladami św. Andrzeja Boboli po ziemi białoruskiej (14 maja 2016 r.);
- W tak szczególnym dniu rocznic: Objawień Fatimskich i zamachu na św. Jana Pawła II, polecajmy zagubionych, aby znaleźli drogę nawrócenia i żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi i nauką Jezusa Chrystusa (13 maja 2016 r.);
- O zdrowie i obfitość Bożych łask dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka (13 maja 2016 r.);
- O nawrócenie dla Martina i łaskę Bożą dla jego rodziny (13 maja 2016 r.);
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Księdza Biskupa Adama Odzimka w 31. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej (12 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia dla Ks. Proboszcza dr. Andrzeja Jędrzejewskiego (12 maja 2016 r.);
- Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny, Bogdana i Macieja (12 maja 2016 r.);
- Matko Najświętsza obdarz łaską zdrowia chorych, do których w każdą niedzielę nosimy (jako Szafarze – ja i dwaj koledzy) Chrystusa w Komunii świętej. Uzdrowienie chorych, módl się za nami (12 maja 2016 r.);
- W intencji dziękczynnej za łaskę zdrowia mojej Mamy Danuty (12 maja 2016 r.);
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny (12 maja 2016 r.);
- Wznosimy modły o łaskę zdrowia dla Ks. Jacentego Sochy (11 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia dla Ks. Jacentego Sochy (11 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia i pełny powrót do zdrowia dla Elżbiety Szcześniak (11 maja 2016 r.);
- W intencji Ks. Grzegorza Stępnia i Ks. Dawida Karasia o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji urodzin (11 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia i błogosławione macierzyństwo dla córki (11 maja 2016 r.);
- W dniu urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla pana Franciszka Sowy, Przewodniczącego Rady Parafialnej w parafii pw. św. Stefana w Radomiu (11 maja 2016 r.);
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik (11 maja 2016 r.);
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych (11 maja 2016 r.);
- O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka (10 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Stanisława Kuli, który otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Sł. B. bp Piotra Gołębiowskiego w 1963 r. (10 maja 2016 r.);
- Proszę o łaskę zdrowia dla chorego męża Krzysztofa (10 maja 2016 r.);
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu (10 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia dla Ks. Marka Pruszkowskiego (9 maja 2016 r.);
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ilony Leśnowolskiej z okazji urodzin (9 maja 2016 r.);
- W intencji Adrianny i Adriana – o wszelkie potrzebne im łaski Boże i o Boże błogosławieństwo we wzrastaniu w miłości (9 maja 2016 r.);
- O zdrowie, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i umocnienie powołania kapłańskiego dla Ks. Stanisława Piekielnika w dniu urodzin i imienin (8 maja 2016 r.);
- W intencji Solenizanta – pana Stanisława Lisa, zaangażowanego w proces beatyfikacyjny Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego, o obfitość łask Bożych (8 maja 2016 r.);
- Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia i szczęśliwy poród dla córki (8 maja 2016 r.);
- O łaskę oglądania Pana Boga twarzą w twarz, o radość życia wiecznego dla śp. Ks. Stanisława Makarewicza – Postulatora procesu beatyfikacyjnego Sł. B. bp. Piotra Gołębiewskiego – na szczeblu diecezjalnym. Matko Kapłanów, módl się za nami (8 maja 2016 r.);
- O łaskę życia wiecznego dla śp. Stanisława Kucharskiego (8 maja 2016 r.);
- W intencji Ewy i Mateusza – o wszelkie łaski od Pana Boga i o Opiekę Najświętszej Maryi Panny na nowej drodze życia małżeńskiego, którą dziś rozpoczną wypowiadając sakramentalne TAK (7 maja 2016 r.);
- O zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla mojej mamy, męża i córeczek Tosi i Zuzi (7 maja 2016 r.);
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata owocnej pracy dla całej Redakcji „AVE. Gościa Radomskiego” w X rocznicę Jej istnienia (7 maja 2016 r.);
- Za Piotra Dudzica – o umocnienie od Boga w trudnej sytuacji życiowej (7 maja 2016 r.);
- Szczęść Boże, chciałam uprzejmie poprosić o modlitwę w intencji mojej rodziny i nienarodzonego Maleństwa. Dziś jest dla mnie i dla mojego męża bardzo trudny, nerwowy dzień. O godz. 9.50 idę do lekarza na decydujące badanie. Jeśli serduszko naszego Maleństwa nie będzie biło, zostanę prawdopodobnie skierowana do szpitala. Tego boimy się najbardziej. Modlimy się nieustająco prosząc o potrzebne łaski a nawet o cud (6 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia dla małego Leona, dwuletniej Madzi oraz jej rodziców Lidii i Miłosza Jankowskich (6 maja 2016 r.);
- Dziękuję Ci, Panie, za przeżyty dzień (5 maja 2016 r.), był on dla mnie bardzo ważny i cieszę się, że przeżyłam go dobrze, bo zapowiadało się bardzo nieciekawie (6 maja 2016 r.);
- O dobrą pracę – stałą – (o zwiększenie ilości godzin), abym nie musiała martwić się o jutro, gdyż praca w katechezie jest dla mnie wszystkim, całym moim światem. Innego nie znam i nie chcę mieć (6 maja 2016 r.);
- W intencji Matki Generalnej Mirosławy Grunt i wszystkich Sióstr ze Zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej - o Boże łaski, a w sposób szczególny o nowe, święte powołania do Zgromadzenia (5 maja 2016 r.);
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Misjonarza Ks. Piotra Popisa, który od stycznia bieżącego pracuje w Zambii. Niech Mu Pan dopomaga i wspiera w nowych – niełatwych zadaniach (5 maja 2016 r.);
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wandy Grabowskiej, świętującej dziś urodziny (5 maja 2016 r.);
- W dniu urodzin o obfitość Bożych łask dla Marcina Leśnowolskiego (5 maja 2016 r.);
- Proszę o modlitwę za moje córkę Justynę (5 maja 2016 r.);
- Proszę o modlitwę w intencji Justyny (5 maja 2016 r.);
- O łaskę godnego przeżycia sakramentu małżeństwa dla Ewy i Mateusza, a dalsze życie niech wiodą zgodnie z sakramentalnym TAK (5 maja 2016 r.);
- W intencji Dariusza Szczepanika – o dobre i trafne rozeznanie swojej drogi życiowej i powołania (5 maja 2016 r.);
- O łaskę życia wiecznego dla pani Janiny Wilczyńskiej w I rocznicę śmierci (5 maja 2016 r.);
- W intencji kapłanów (4 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia dla Teściowej – Zofii (4 maja 2016 r.);
- Proszę o modlitwę o szczęśliwy poród dla córki oraz łaski i opiekę Bożej Opatrzności dla nowo narodzonego dziecka (4 maja 2016 r.);
- Proszę o modlitwę w intencji A. i J., aby zawarli szczęśliwy związek małżeński (4 maja 2016 r.);
- W intencji pani Monik Radkowicz – o umocnienie jej wiary (4 maja 2016 r.);
- O zdrowie i potrzebne Łaski dla pani Elżbiety Zyzik – w dniu jej urodzin (4 maja 2016 r.);
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka (4 maja 2016 r.);
- O życie wieczne dla śp. Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego, który wczoraj odszedł do Pana (4 maja 2016 r.);
- W intencji naszej Ojczyzny (3 maja 2016 r.);
- W intencji wszystkich Polaków – o wierność Bogu i wzajemną miłość i szacunek (3 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia i wytrwałości w zamierzeniach dla parafii pw. św. Stefana w Radomiu i dla Proboszcza – Ks. Kanonika dr. Andrzeja Jędrzejewskiego. Matko Kapłanów, módl się za nami (3 maja 2016 r.);
- O wszelkie łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla s. Marii Jasiurki, prezentki, w dniu imienin (3 maja 2016 r.);
- W intencji s. Świętosławy, karmelitanki Dzieciątka Jezus – o obfitość Bożych łask, w dniu imienin (3 maja 2016 r.);
- W intencji Panu Bogu wiadomej (3 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia, siły oraz pogodę ducha, cierpliwość w znoszeniu cierpienia i choroby, o Boże umocnienie dla Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego z racji imienin (2 maja 2016 r.);
- O zdrowie, błogosławieńctwo Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Ks. Adama Orczyka w dniu urodzin (2 maja 2016 r.);
- O wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Krzysztofa Górskiego – w dniu urodzin (2 maja 2016 r.);
- O łaskę zdrowia dla Zygmunta Makarewicza - brata śp. Ks. Prałata Stanisława, Postulatora na szczeblu diecezjalnym (2 maja 2016 r.);
- O Maryjo Miłosierdzia, upraszaj łaski u swego Syna dla mojej rodziny: dzieci i wnucząt (2 maja 2016 r.);
- Proszę o modlitwę w intencji poczęcia dziecka dla Joanny i Krzysztofa (2 maja 2016 r.);
- Prosiłem ostatnio o pracę i wyjście z mojej trudnej sytuacji materialnej – zostałem wysłuchany. Jestem niepełnosprawny. Teraz proszę, abym w nowej pracy sobie poradził i oczywiście o znalezienie dziewczyny (żony) (2 maja 2016 r.);
- W intencji Ks. Jacka Kucharskiego i Ks. Piotra Gruszki o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na czas pobytu w Ziemi Świętej i o szczęśliwy powrót (2 maja 2016 r.);
- O nawrócenie dla Ryszarda (1 maja 2016 r.);
- W intencji Sylwii Purzyńskiej, Teresy Woj, Emili Urbaczewskiej, Barbary Zontek, Marty Sobolewsky, Marty Gibas, Anny Jankowski i Waldemara Wiśniewskiego. O błogosławieństwo dla nich i ich rodzin (1 maja 2016 r.);
- O pomyślne i szybkie rozwiązanie trudnej sprawy (1 maja 2016 r.);
- O łaskę życia wiecznego dla pana Mirosława Nowaka, który odszedł do Boga 11 kwietnia 2016 r. - Taty Ks. Pawła Nowaka, wikariusza parafii pw. św. Barbary w Pionkach (1 maja 2016 r.);
- Kochani! Jakiś czas temu, prosiłam Was o modlitwę w intencji mojej Mamy Danuty. Dziś staję przed Wami duchowo z wielkim szacunkiem i wdzięcznością! Długo czekaliśmy na ten dzień. I stało się! Moja Mama dziś była na wizycie kontrolnej w Kielcach. Tomograf nie wykazał komórek rakowych. To bardzo dobra wiadomość! To dzięki Wam, którzy modliliście się w intencji mojej Mamy za przyczyną Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego moja Mama jest zdrowa. Oczywiście, musi uważać i kontrolować się, ale najgorsze już minęło. Ktoś może pomyśleć, że los tak chciał, że przypadek sprawił, że tak się stało, ale my - chrześcijanie wiemy, że to Pan Bóg tak chciał! Ogromnie jestem szczęśliwa, że moja Mama Danuta jest zdrowa. Nie posiadam się z radości! Jestem wdzięczna Panu Bogu i życzliwym mi Osobom, w tym Wam, Kochani moi, za wsparcie modlitewne. Jeszcze raz ogromne Bóg zapłać! Choć nie znajduję słów, aby wyrazić swą wdzięczność. Z wyrazami szacunku. Anita Węgrzyn (12 kwietnia 2016 r.);
- Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się o wieczne szczęście w chwale Zbawionych dla śp. Rozalii Ślązak - zmarła 21 III 2016 r. (31 marca 2016 r.);
- Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w intencji ciężko chorego Tomasza. To młody człowiek - ma 25 lat. Prośmy o cud potrzebny dla jego życia i zdrowia (23 marca 2016 r.);
- „Sługo Boży Biskupie Piotrze, błagam Cię o pomoc w mojej sprawie, po ludzku beznadziejnej: Błagam o wylanie Ducha Świętego, dotyk Jezusa i przemianę serca, charakteru, myślenia, wypowiedzi, oddalenie wszelkiego zła i wybawienie z mocy szatana oraz o gorącą miłość do Pana Boga dla mojego męża Artura. Niech stanie się dobrym katolikiem i kochającym mężem w Oczach Pana Boga. Błaga zrozpaczona żona Elżbieta ze Stalowej Woli” (15 lutego 2016 r.);
- W intencji Szymona, Piotra, Sławomira, Franciszka i Tomasza (7 lutego 2016 r.);
- W intencji Kazimierza Kozina Polaka - o pomoc w trudnej sytuacji (20 stycznia 2016 r.);


3 komentarze:


  1. blagam odmien los moj i mojej rodziny,pomoz zdobyc pieniadze na raty oplaty i leczenie,niech prosby moje zostana wysluchane blagam cie o pomoc w sprawach finansowych

    OdpowiedzUsuń
  2. O uzdrowienie mamy

    OdpowiedzUsuń
  3. Proszę o uzdrowienie mojej mamy Ireny

    OdpowiedzUsuń