Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymChrystus w pełni zasługuje na wiarę


„Ten sam Jezus Chrystus, którego Żydzi odrzucili, spełnił daną przez się obietnicę, zesłał Ducha Świętego, a zatem w całej pełni zasługuje na wiarę. Prawdziwie jest wysłannikiem Bożym i Synem Bożym przynoszącym zbawienie światu całemu. O ile przyjście Ducha Świętego umocniło wiarę zwolenników Chrystusa Pana, o tyle napiętnowało niewiarę wrogów Jego. W ten sam sposób Duch Święty działa również obecnie. Duch Święty żyje nieustannie w Kościele Chrystusowym, a obecnością swoją wciąż wymownie świadczy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a Kościół rzymskokatolicki Oblubienicą Jego. Ta prawda szczęściem napełnia serca wszystkich wiernych dzieci Kościoła. A w duszach wyrodnych dzieci, które porzuciły swą Matkę, ta sama prawda wywołać winna zgryzotę i bolesny wyrzut, że popełniły bardzo wielki grzech, iż nie wierzą w Chrystusa i Jego dzieło – Kościół św[ięty].”

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 17, s. 2

31 I 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz