Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymPragniemy, aby Maryja stała się nam otwartą bramą do nieba


Od wieków zapowiedziany, z tęsknotą oczekiwany Odkupiciel przychodzi na świat w czasie ustalonym przez Opatrzność Bożą. Mógł objawić się od razu jako mąż dojrzały. Postąpił inaczej. Chciał być dzieckiem i wzrastać stopniowo, jak każdy człowiek. Chciał mieć matkę, której by zawdzięczał ciało i krew, matkę która by wykarmiła Go mlekiem swych piersi. I spośród milionów niewiast wybrał sobie na matkę ubogą, skromną Dziewicę z Nazaretu.
Ze czcią wymawiamy imiona matek, które dały światu wielkich wodzów, bohaterów, uczonych, świętych. Czymże są jednak wobec Nieskończonego Majestatu Syna Bożego, który w przeczystym łonie Maryi stał się Człowiekiem, aby wypełnić posłannictwo Odkupiciela całej ludzkości? […]
Odkupiciel dla całej ludzkości przyszedł na ziemię. Za wszystkich ofiarował swe życie, swą Krew. I Matkę Jego wszyscy żywo interesują. Troski ludzkie – troskami Maryi. Radości nasze – Jej radością, nasze udręki i smutki – bólem Jej Niepokalanego Serca. A największą troską Maryi dobro dusz naszych nieśmiertelnych, ich zbawienie i uświęcenie, stosownie do miary łask otrzymanych. […]
Pragniemy, aby Maryja była naszą Gwiazdą – Przewodniczką. Pragniemy przede wszystkim, aby stała się nam otwartą bramą do nieba. Ile razy Maryja spełniła tę niezwykłą rolę doprowadzania dusz do Pana Boga? Jak olbrzymia rzesza wiernych znalazła pełnię szczęścia w Panu Bogu, dzięki Maryi! Dla ilu dusz Matka Odkupiciela stała się ukojeniem na ziemi i otwartą bramą niebios!

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 321-322


Niech Nowy Rok Pański 2016 będzie obfity w Boże błogosławieństwo!

Święta Boża Rodzicielka, która jest naszą Nadzieją,

niech wyprasza Wszystkim zdroje łask Bożych!


1 I 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz