Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymChrystus nie cofnął swego postanowienia


„Czterdziestego dnia po narodzeniu Chrystusa Pana, Panna Maryja udaje się do Świątyni Jerozolimskiej, aby dopełnić obrzędu ofiarowania Jezusa i własnego oczyszczenia. Litera prawa nie obowiązywała Maryi, będącej Matką Syna Bożego, Matką jedyną, wybraną, nienaruszoną w dziewictwie swoim. Maryja jednak podejmuje trud pielgrzymowania do świątyni, gdzie składa przepisane ofiary, modli się wspólnie z innymi, przyjmuje błogosławieństwo kapłańskie.
Jakiż to wspaniały wzór uległości woli Bożej, posłuszeństwa dla przepisów prawa, żarliwości o chwałę Bożą, umiłowania wspólnej modlitwy!”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe”42(1951), s. 289

„Prawie przez dwa tysiące lat Chrystus Pan nie cofnął swego postanowienia. Nie cofnie go i nadal. W duszach młodych mężczyzn będzie budził pragnienie kapłaństwa i użyczać im będzie potrzebnych uzdolnień, przymiotów, sił do ofiarnego służenia Bogu i bliźnim. Podobnie będzie przemawiał do serc dziewcząt, aby wybierały życie zakonne jako najlepszą cząstkę przez całkowite oddanie się w miłości Oblubieńcowi najpiękniejszemu spośród synów ludzkich. Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego zawsze pozostanie darem miłości Jezusa Chrystusa.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
Odezwa przed Tygodniem Modłów
o powołania kapłańskie i zakonne w 1970 r.


Wszystkim Osobom Konsekrowanym, w dniu Ich Święta,
życzymy obfitości Bożych łask na drogach realizacji powołania

Maryja – Matka wszystkich powołanych,
niech będzie najlepszą Przewodniczką na drogach życia poświęconego Bogu.2 II 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz