Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymStaniemy do współdziałania z mocami Bożymi


„Corocznie W[ielki] Post jest okresem przeobfitych łask Bożych ku wewnętrznej odnowie człowieka i ku pojednaniu go z Najlepszym Ojcem oraz z bliźnimi. W czasie Roku Świętego dni W[ielkiego] Postu przynoszą nieprzebrane bogactwa darów Bożych, tryskających z nieskończonej miłości Boga do człowieka. W roku bieżącym w sposób wyjątkowy spełniają się słowa Bożego Pisma: «Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia» (2 Kor 6,3). Wspaniałomyślna miłość Boga, Jego miłosierdzie i łaskawość zobowiązują nas do gorliwej współpracy z darami niebieskimi. Na progu tegorocznego W[ielkiego] Postu Namiestnik Chrystusowy, a z nim Biskupi i kapłani katoliccy wołają za św. Pawłem: «Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej» (2 Kor 6,1).
Jednakże to wielka odpowiedzialność przed Bogiem żywym i wiecznym zlekceważyć łaskę Bożą, nie wykorzystać jej dla zbawienia i uświęcenia duszy własnej oraz dusz bliźnich naszych! Łaska raz zmarnowana nie wraca więcej w tej samej postaci.
Świadomi przeto miłości Ojca ku każdemu z nas i wielorakiej łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa w […] Wielkim Poście podczas Roku Świętego, staniemy ochoczo do współdziałania z mocami Bożymi jako słudzy roztropni i wierni.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post Roku Świętego 1974

28 II 2016 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz