Prośba o modlitwę


Niechaj w rodzinach naszych panuje Jezus Chrystus, Król miłości, a obok Niego Maryja Królowa serc! Stańmy się szczerymi pomocnikami Matki Kościoła w szerzeniu i umacnianiu Królestwa Chrystusowego
 Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego
módlmy się w przesłanej nam intencji:

„Sługo Boży Biskupie Piotrze, błagam Cię o pomoc w mojej sprawie, po ludzku beznadziejnej: Błagam o wylanie Ducha Świętego, dotyk Jezusa i przemianę serca, charakteru, myślenia, wypowiedzi, oddalenie wszelkiego zła i wybawienie z mocy szatana oraz o gorącą miłość do Pana Boga dla mojego męża Artura. Niech stanie się dobrym katolikiem i kochającym mężem w oczach Pana Boga. Błaga zrozpaczona żona Elżbieta ze Stalowej Woli”

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz