Publikacje„Ani dnia bez modlitwy”Krótka prezentacja
Książeczka zawiera teksty modlitw o beatyfikację Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Do Biura Postulacji dochodziły prośby i pytania o taką pomoc, służącą modlitwie za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Pozycja ta ma więc odpowiedzieć na te oczekiwania. Nadsyłane podziękowania za łaski otrzymywane za wstawiennictwem Sługi Bożego były dodatkowym bodźcem do przygotowania tej publikacji.
Tytuł „Ani dnia bez modlitwy” pochodzi z listu, jaki niewiele ponad trzy miesiące przed swą śmiercią Sługa Boży skierował do młodzieży oazowej. Pisał w nim między innymi: „Serdecznie życzę, abyście wynieśli w tych rekolekcji ducha modlitwy… Postanówmy: ani dnia bez modlitwy…. Dziewica modląca się, Niepokalana Matka Boża niechaj będzie naszą Przewodniczką i Opiekunką na drodze życia!” (19 VII 1980 r.).
Projekt okładki przygotowała Monika Rybczyńska, koordynatorka Sekcji Graficznej Departamentu Komunikacji Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 (autorka logo ŚDM Kraków 2016).
Okazją do wydania tej publikacji jest obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Chorego. Stąd też warto, by dotarła ona do jak największej liczby ludzi chorych i cierpiących. Należy jednak dodać i podkreślić, że jest ona skierowana do wszystkich, nie tylko do chorych.

Jak otrzymać tę książeczkę?
Będą mogli ją otrzymać wszyscy, którzy tylko będą chcieli!
Książeczkę tę można dostać w Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1). Ci, którzy nie mają możliwości odbioru jej osobiście, proszeni są, by przesłali prośbę albo tradycyjną pocztą (adres: Biuro Postulacji Sprawy Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom) lub pocztą elektroniczną (postulator.radom@wp.pl), z podaniem swego adresu domowego. Książeczka ta rozsyłana jest bezpłatnie!

Zawartość
Publikację otwiera słowo bp. Henryka Tomasika i krótki biogram Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Następnie można znaleźć w niej modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego: tę oficjalną i jeszcze inną – ułożoną przez śp. bp. Stefana Siczka, którąś modlą się alumni radomskiego seminarium). Poza tym w książeczce znajdują się: Nowenna za przyczyną Sługi Bożego i Litania do niego – a więc modlitwy zatwierdzone przez Biskupa Radomskiego w październiku ubiegłego roku. Kolejną część tej niedużej publikacji stanowią rozważania wszystkich dwudziestu tajemnic Różańca świętego. Zostały one wybrane z różnych opublikowanych tekstów bp. Piotra Gołębiowskiego. Każde rozważanie kończy się wezwaniem skierowanym do Sługi Bożego. Modlitwa o beatyfikację zawiera w sobie konkretną intencję, z którą – za przyczyną Sługi Bożego – modlący zwraca się do Boga. Do beatyfikacji potrzebny jest cud, który będzie Bożym znakiem i potwierdzeniem. Stąd też w książeczce znajdują się kolejne dwie modlitwy: modlitwa chorego w swojej własnej intencji i modlitwa innych w intencji chorego. Obydwie za wstawiennictwem Sługi Bożego. Niejako dopełnieniem tych modlitw będą dwie pozostałe części tej publikacji. Najpierw są to myśli Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Mają one stać się drogowskazem, pomocą w codziennym życiu wiarą, jak też – być może – inspiracją  do zapoznania  się szerzej z postacią naszego Kandydata na ołtarze. Ostatnia część jest zatytułowana: „O Słudze Bożym Biskupie Piotrze…”. Zawarty tu wybór wypowiedzi wskazuje na wielkość tego Niezłomnego Pasterza i aktualność jego postaci. Znajdują się tu słowa św. Jana Pawła II, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, hierarchów, duchownych, osób zakonnych i świeckich. Wypowiedzi te pochodzą sprzed wielu lat, ale są też takie – zaledwie sprzed kilku tygodni.
Życzeniem wszystkich zaangażowanych w prace procesu beatyfikacyjnego jest, by dotarła ona do jak największej liczby osób. Wiele osób pamięta Sługę Bożego – wielu bierzmował, wielu spotykało się z nim, wielu serdecznie go wspomina. Wszystkich – także tych, którzy nigdy go nie spotkali – zachęcamy do modlitwy o jego rychłą beatyfikację.
Zachęcamy wszystkich do gorącej modlitwy o cud za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Polecajmy modlitwę za jego wstawiennictwem chorym i cierpiącym, jak też sami módlmy się w ich intencjach.

W mediach
Dziękujemy za promocję publikacji „Ani dnia bez modlitwy”:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz