Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymJak wielki jest Bóg, tak wielkie jest Jego miłosierdzie!


„W Wielkim Poście staje przed naszymi oczyma rzeczywistość ludzka i rzeczywistość Boża. Uświadamiamy sobie słowa św. Pawła Apostoła, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Sam człowiek przez grzech ciężki schodzi z drogi zbawienia, zrywa z Bogiem, zapomina, że Bóg jest z nim i że go miłuje.
Nawet przez grzechy powszednie obojętnieje człowiek w wierze i z czasem naraża się na upadek w grzech ciężki. Nabożeństwa wielkopostne są stałym wyrażeniem w śpiewach i ceremoniach znaków miłosierdzia Bożego. Jak wielki jest Bóg, tak wielkie jest Jego miłosierdzie! Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna. Jezus Chrystus wziął nasze winy na siebie. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zadośćuczynił za nasze grzechy. Przez poniżenie i ofiarę z życia oraz przez tryumf zmartwychwstania wysłużył nam wyzwolenie z tyranii grzechów i pojednanie z Bogiem, Ojcem Najlepszym.”
 Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1977 r.

13 III 2016 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz