Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym

 

Św. Józef zrozumiał, że już wybiła godzina miłosierdzia Bożego


„Św. Józef, jako Opiekun Jezusa Chrystusa otacza troskliwą pieczą również Kościół św[ięty], będący przedłużeniem Chrystusa P[ana] i Jego posłannictwa. Ogłoszony w dniu 8 grudnia 1870 r. przez papieża Piusa IX Patronem Kościoła, broni go w niebezpieczeństwach, wspiera w walkach, wspomaga w pracach podejmowanych dla uświęcenia i zbawienia dusz ludzkich. Nie może przeto obojętnie odnosić się do trudów, wysiłków i przeżyć Kościoła w Roku Świętym.
[…] Rok Jubileuszowy w życiu Kościoła w sposób szczególny przypomina przyjście Boga Człowieka na ziemię i dokonane przez Niego odkupienie. A św. Józef z woli Bożej stanął u początków tego niezwykłego wydarzenia w dziejach ludzkości. Od posłańca Bożego usłyszał radosną nowinę: «Nie bój się, Józefie, wziąć do siebie Maryi twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Zrodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów» (Mt 1,20-21). Słysząc te słowa anioła, św. Józef, który znał przepowiednie proroków, zrozumiał, że już wybiła godzina miłosierdzia Bożego, obiecany Odkupiciel przyszedł na ziemię i zamieszkał w łonie Przeczystej Dziewicy Maryi, dzięki cudownemu działaniu Ducha Świętego. On zaś ubogi rzemieślnik z Nazaretu został wezwany przez Boga, aby otaczał opieką Zbawiciela od pierwszych chwil Jego życia ziemskiego. Rozpoczęte i przeprowadzone przez Chrystusa P[ana] dzieło odkupienia wciąż trwa w Kościele. W Roku Jubileuszowym budzi ono większe zainteresowanie, skupia uwagę i myśli dzieci Kościoła, przynosi bogactwo łask, nawrócenie serc i przemianę wewnętrzną dusz, rodzi czyny miłości. W tak ważnym okresie życia Kościoła św. Józef pilnie czuwa, aby pomagać wszystkim ludziom dobrej woli w korzystaniu z Bożych darów.
[…] W historii zbawienia najbliżej Maryi występuje św. Józef. On jest pierwszym Jej pomocnikiem w doprowadzaniu ludzi do Jezusa, źródła wody żywej. Jest też wzorem współpracy z darami Bożymi, nie udaremnił żadnej łaski, gotów o każdej godzinie pełnić wolę Ojca, który jest w niebie.
Idźmy przeto śladami św. Józefa, aby wiernie współpracować z łaskami Bożymi, które szeroką falą płyną w Roku świętym. Z ufnością wzywajmy na pomoc św. Józefa w świątyniach i domach rodzinnych, zwłaszcza w miesiącu poświęconym szczególnej czci św. Patrona i Opiekuna Kościoła. Św. Józefie, najwierniejszy sługo Boży, wspomagaj nas ustawicznie w korzystaniu z łask Roku świętego.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
Odezwa na miesiąc marzec 1974 r.
– Pomoc Św. Józefa w Roku Jubileuszowym
 19 III 2016 r.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz