Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Foto Sławomir Dynek / CogitoMedia


W Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża


„W dniu dzisiejszym obchodzi Kościół pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Ewangelia św[ięta] opisuje nam szczegółowo, w jakich okolicznościach odbywał się ten wjazd. Pan Jezus, znajdując się już niedaleko Jeruzalem, posyła dwóch swoich uczniów do bliskiego miasteczka, aby stamtąd przyprowadzili oślicę i osiołka, jakie napotkają. Uczniowie bez zwłoki spełnili życzenie Mistrza.
Co więcej, nakryli osiołka własnymi szatami i posadzili na nim Chrystusa Pana. Sami otoczyli Boskiego Zbawcę, tworząc niewielki orszak, posuwający się ku Jerozolimie. Tymczasem w Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża. Z natchnienia Bożego wielka rzesza ludu wychodzi na Jego spotkanie. W radosnym uniesieniu starzy i młodzi zdejmują swe wierzchnie szaty, aby nimi usłać drogę, łamią gałązki oliwne, aby je rzucić pod stopy Zbawiciela. Z serc mnogiego ludu dobywają się okrzyki podziwu i uwielbienia na cześć Chrystusa Pana: «Hosanna Synowi Dawidowemu».
Wśród radosnych okrzyków Chrystus Pan, jako Król, wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. I spełniają się w tej chwili dawne proroctwa: «Powiedzcie Córce Syjońskiej, oto Król twój idzie tobie cichy». W duszy Chrystusa Pana, obok radości, budzącej się na widok uwielbiającego Go tłumu, panuje smutek, spowodowany myślą, że za dni parę wśród murów tego samego miasta rozlegać się będzie straszny, morderczy krzyk: «Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj». W podobnym usposobieniu Kościół przeżywa Palmową Niedzielę. Radość i smutek na przemian przebija z modlitw i ceremonii dnia tego. Nuta radosna brzmi w czasie poświęcenia palm i procesji, natomiast głęboki smutek cechuje modlitwy Mszy św[iętej].
[…] Podążajmy za myślą Kościoła, w dniach W[ielkiego] Tygodnia rozważajmy pilnie gorzką Mękę Chrystusa Pana, a sprawdzą się na nas słowa dzisiejszej modlitwy: uczestnicząc w cierpieniach Zbawiciela, weźmiemy również udział w Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 12, s. 2
20 III 2016 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz