Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym



Do najbardziej wzruszających chwil należy adoracja krzyża


„Wielki Piątek – to dzień żałoby w Kościele. W świątyniach naszych w tym dniu nie odprawiają się Msze św[ięte], tylko wśród modlitw i ceremonii kapłan spożywa Przenajśw[iętszą] Hostię, pokonsekrowaną dnia poprzedniego.
Do najbardziej wzruszających chwil należy adoracja krzyża, po odsłonięciu go i po procesji.
Zaledwie nikłą cząstkę długu wdzięczności spłacamy Panu Bogu, gdy adorując na klęczkach krzyż Chrystusowy i całując stopy Ukrzyżowanego Pana mówimy: «Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój świat odkupić raczył».”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 9(1939) nr 14, s. 6-7
25 III 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz