1 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”


Matka Boża Miłosierdzia

- Ostra Brama w WilnieWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowkim:
„Królowo Różańca, Matko Miłosierdzia, w Twoje dłonie składamy modlitwy i trudy nasze w posłudze miłości”.Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Najwyższy Pan ukształtował Jej macierzyńskie serce na wzór najmiłosierniejszego Serca Boskiego Zbawcy, a w Jej rękach niepokalanych złożył skarby zmiłowań swoich. Do Niej przeto uciekajmy się we wszystkich troskach swoich. Maryi powierzaj wszystko, co cię obchodzi, co trwoży, co boli. Matka Najświętsza nikim i niczym nie gardzi. Jako Matka najczulsza chce wniknąć w drobiazgi codziennego życia twego, by nim pokierować dla dobra twej duszy. O tak. Matka Miłosierdzia pragnie szczęścia dusz naszych, dla których tyle cierpiała wraz z umiłowanym Synem swoim! Dlatego do biednych dusz, przeżywających chwile załamania i upadku, zniża się macierzyńska ręka Maryi, podnosi je, przywraca im upragniony pokój, dźwiga je na wyżyny życia Bożego. Miłosierdzie Maryi najpiękniej jaśnieje w nawróceniu grzeszników. Miłosierdzie Maryi nie wyczerpuje się na ziemi. Swym przemożnym wpływem sięga do życia pozagrobowego, niosąc ratunek duszom czyśćcowym. Więźniowie czyśćca gorąco pragną wyzwolenia, tęsknią za oglądaniem oblicza Bożego, oczekują pomocy. Kto im w tych tęsknotach najwięcej współczuje, kto skróci przykre chwile oczekiwania i przyspieszy godzinę ochłody? Niezawodną ich nadzieją – Matka Miłosierdzia. Ileż otuchy wlewasz do serca naszych ukochana Matko Miłosierdzia! Jednocześnie ukazujesz nam drogę wiodącą do skarbnicy miłosierdzia Bożego. Wprowadź nas na tę drogę uczuć i czynów miłosierdzia względem cierpiących braci: ubogich, chorych, nieszczęśliwych, a zwłaszcza dźwigających ciężar własnych grzechów tu na ziemi i oczekujących wyzwolenia z mąk czyśćcowych. Twój Różaniec św[ięty] niech stanie się dla nas szkołą miłosierdzia chrześcijańskiego i niezawodną drogą do zbawienia duszy. Z całym Kościołem św[iętym] wołamy do Ciebie: «One miłosierne oczy ku nam zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego po tym wygnaniu nam ukaż»” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 322).
Z Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie „Panna święta” czuwa nad ludzkimi drogami. Z imieniem Matki Miłosierdzia rozpoczynamy miesiąc maj w Roku Miłosierdzia. Już dzisiaj trzeba podnieść wzrok w górę – w kierunku Matki, co w Ostrej świeci Bramie. Zapatrzmy się na Nią, na Jej piękne oblicze. Niech Jej spojrzenie zapali nas zapałem do świadczenia uczynków miłosierdzia. Warto każdego dnia do modlitwy z Matką Bożą dołączyć świadomie spełniony uczynek miłosierdzia. Niech Maryja, kiedyś gdy  drogi nasze dobiegną celu ukaże nam Chrystusa – błogosławiony owoc swojego życia. Módlmy się do Matki Bożej Miłosierdzia:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Święta Maryjo,                módl się za nami
Matko Kościoła,
Matko Miłosierdzia,
Ucieczko grzesznych,
Królowo pokoju,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:

„Matka Miłosierdzia pragnie szczęścia dusz naszych”.


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O nawrócenie dla Ryszarda;

- W intencji Sylwii Purzyńskiej, Teresy Woj, Emilii Urbaczewskiej, Barbary Zontek, Marty Sobolewsky, Marty Gibas, Anny Jankowski i Waldemara Wiśniewskiego. O błogosławieństwo dla nich i ich rodzin;

- O pomyślne i szybkie rozwiązanie trudnej sprawy;

- O łaskę życia wiecznego dla pana Mirosława Nowaka, który odszedł do Boga 11 kwietnia 2016 r – Taty Ks. Pawła Nowaka, wikariusza parafii pw. św. Barbary w Pionkach.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl 
 


1 komentarz:

  1. proszę o modlitwę w intencji poczęcia dziecka dla Joanny i Krzysztofa

    OdpowiedzUsuń