Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Rozszerzenie serca miłością

„Rewizja życia, którą […] przeprowadzać będziemy, powinna objąć nasz stosunek do bliźnich. Czy gotowi jesteśmy przebaczyć i zapomnieć urazy, a nawet wyrządzone nam krzywdy? Czy cechuje nam wrażliwość na cierpienia i potrzeby bliźnich? Czy usiłujemy przezwyciężyć samolubstwo, aby drugim pomóc? Czy zdobywamy się na szacunek i uprzejmość względem bliźniego?
Owocem tego rachunku sumienia niech będzie postanowienie, wyrażone przez Apostoła Narodów: «Dopóki mamy czas, czyńmy wszystkim dobrze, a zwłaszcza naszym braciom w wierze» (Ga 6,10). Rozszerzenie serca miłością najlepiej nas przygotuje do przyjęcia Wielkanocnej Komunii św[iętej], która jako Chleb Żywy, uczta Niepokalanego Baranka, Sakrament miłości stanie się szczytem naszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem i przyniesie nam pełnię dziecięctwa i życia Bożego.
Naszkicowany program wielkanocnej pracy duchowej przyniesie zbawienne owoce  uświęcenia, jeśli wspierać nas będzie nieustająca pomoc Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, Królowej Polski.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post w 1979 r.
24 IV 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz