Przy chrzcielnicy Sługi Bożego


Coroczna lekcja u Biskupa Piotra w Jedlińsku


Od kilku już lat odbywa się Powiatowy Spódnicowy Rajd Pieszy Śladami Witolda Gombrowicza. Jego organizatorami są: Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jedlińsku, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”, Starostwo Powiatowe w Radomiu i Urząd Gminy w Jedlińsku. Inicjatorką rajdu, przed ośmiu laty była pani Anna Walczyk, nauczycielka z Jedlińska. Obecnie głównymi organizatorkami są: pani Agnieszka Miga i pani Krystyna Kapusta, wsparcie organizacyjne idei zapewniał również pan dyrektor Dariusz Cielniak.
W rajdzie, każdego roku biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, a nawet średnich z powiatu radomskiego. W 2015 r. uczestniczyło w nim 268 uczniów i 24 opiekunów z następujących placówek:
PSP im. T. Kościuszki w Jedlińsku, PSP im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance, PSP im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, ZSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie, PSP W Bierwcach, PG im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku, PSP Nr 26 w Radomiu, PSP Nr 31 w Radomiu, PSP im. S. Żeromskiego w Wierzbicy, PSP im. Królowej Jadwigi w Sławnie, PG im. Jana Pawła II w Parznicach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej, Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu.
Początek rajdu ma zwykle miejsce na jedlińskim rynku. Tam pani Bożena Cieślak, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku, przedstawia uczestnikom historię Jedlińska. Następnie uczestnicy rajdu udają się do miejscowego kościoła pw. świętych Apostołów Piotra i Andrzeja, by zwiedzić tę barokową świątynię. Pani Bożena Cieślak z pasją zapoznaje uczestników z historią kościoła i jego pięknym wnętrzem. Opowiada o malarstwie iluzjonistycznym, kaplicach, umieszczonych w nich obrazach oraz kolumnach w trzech porządkach architektonicznych wywodzących się ze sztuki starożytnej Grecji, jak też o zharmonizowanych z wystrojem wnętrza kościoła witrażach, z których jeden jest poświęcony Słudze Bożemu bp. Piotrowi Gołębiowskiemu.
Uczestnicy rajdu, patrząc na chrzcielnicę w jedlińskim kościele, gdzie Sługa Boży otrzymał Sakrament Chrztu świętego, słuchają „Opowieści o Biskupie Piotrze”. Mają okazję usłyszeć wiele pięknych treści o jego życiu, skromności, poświęceniu i zaangażowaniu. Opowiadanie o bp. Piotrze Gołębiowskim nie jest jedynie suchą biografią – pani Bożena Cieślak wzbogaca je swoimi osobistymi wspomnieniami.
Dalsza część rajdu wiedzie przez błonia nad Radomką, by okolicznymi lasami zakończyć wędrówkę w Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Na Rynku w Jedlińsku...
 

przed kościołem...
 

...i przy chrzcielnicy Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz