Wędrówki drogami życia Sługi Bożego – 11 marca 1968 r.

Katedra w Sandomierzu

 

Pragnął pomnożenia chwały Bożej…


Paweł VI 20 lutego 1968 r. mianował bp. Piotra Gołębiowskiego administratorem apostolskim diecezji sandomierskiej. Niedługo później, 11 marca tegoż roku nowo mianowany administrator apostolski w budynku Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu przedstawił się sandomierskiej Kapitule Katedralnej.
Cztery dni później, 15 marca 1968 r. w specjalnej odezwie skierowanej do diecezjan bp Piotr Gołębiowski pisał:
„Głęboko przeżywam ten nowy dowód wielkiego zaufania Ojca Św[iętego], które mocno zobowiązuje i przypomina ciężar odpowiedzialności za przeszło milionową diecezję. […]
Pragnę, dopóki będzie wola Stolicy Apostolskiej, w pełnym oddaniu służyć Kościołowi Sandomierskiemu, to jest kapłanom i wiernym diecezji, a wespół z Wami, Umiłowani w Chrystusie Panu, całemu Ludowi Bożemu, którego Głową niewidzialną jest Jezus Chrystus, a widzialną – Ojciec Święty. Pragnę, by w diecezji naszej stale pomnażała się chwała Boża, wzrastała świętość kapłanów, alumnów, sióstr zakonnych i katolików świeckich, szczególnie w bieżącym roku jubileuszowym. […]
Jednocząc się duchem z Ks. Kardynałem Prymasem, Diecezję Sandomierską i wszystkie dla niej podejmowane trudy, pracę, ofiary polecam opiece Dziewicy Wspomożycielki. Wszak Ona jest nadzieją naszą, która nie zawodzi”.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz