Wędrówki drogami życia Sługi Bożego – 27 lutego-1 marca 1967 r.

Źródło: J. Kowalczyk, Nuncjatura Apostolska. Dom Papieski w Warszawie, Warszawa 2009, s. 276.

 

Ważni goście u Bp. Piotra Gołębiowskiego


Bp Piotr Gołębiowski, wikariusz kapitulny diecezji sandomierskiej, podejmował w Sandomierzu w dniach 27 lutego – 1 marca 1967 r. odwiedzającego Polskę ks. prał. Agostino Casarolego – wysłannika papieża Pawła VI, wówczas podsekretarza Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych Kościoła, a później kardynała i sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej w latach pontyfikatu Jana Pawła II. Gościowi towarzyszył podczas wizyty w Sandomierzu ks. prał. Andrzej Maria Deskur – sekretarz Papieskiej Komisji do Spraw Środków Społecznego Przekazu, również późniejszy kardynał i przyjaciel kard. Karola Wojtyły.
Ks. prał. Agostino Casaroli odwiedził diecezję sandomierską, podobnie jak prawie wszystkie ówczesne diecezje, gdyż chciał poznać sytuację i uwarunkowania Kościoła w Polsce w trudnych latach rządów komunistycznych.
W czasie tej wizyty, 28 lutego, bp Piotr Gołębiowski w sandomierskiej katedrze celebrował Mszę świętą w intencji papieża Pawła VI i wygłosił homilię.
 
Na zdjęciu: od lewej – bp Piotr Gołębiowski, ks. prał. Agostino Casaroli, ks. prał. Andrzej Maria Deskur, bp Walenty Wójcik.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz