10 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”


Matka Boża Serdeczna

- PrzedbórzWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Miłość Boża jest rzeczą najświętszą, najpiękniejszą, największą w sercu człowieka. Ma ona jednak różne stopnie i blaski. W jednej duszy Miłość Boża ledwie tli się, jak iskra w popiele, w innej – płonie jak pochodnia, a niekiedy przybiera postać potężnego ogniska, z którego tryskają płomienie, niosące szeroko światło i ciepło. Żadne jednak z serc ludzkich, wyjąwszy jedynie Najśw[iętsze] Serce Jezusowe, będące ogniskiem nieskończonej Miłości i Dobroci, nie goreje ogniem tak wielkiej i potężnej Miłości, co Niepokalane Serce Maryi, Przeczystej Bożej Rodzicielki. W Sercu Maryi Miłość Boża nie napotkała żadnej przeszkody. Nie podlega ono najmniejszej skazie, wolne od wszelkiego grzechu i niedoskonałości. Nie uwikłało się w jakiekolwiek przywiązanie ziemskie. Ani na chwilę nie było skrepowane obręczą samolubstwa. O ileż słuszniej, aniżeli Psalmista Pański, Najśw[iętsza] Maryja Panna, może zawołać: «Gotowe Serce moje, gotowe Serce moje» do miłowania Ciebie, Panie mój, Boże i Ojcze. […] Miłości Bożej Najśw[iętsza] Maryja Panna nie zamknęła wyłącznie w komorze serca  swego, lecz ujawniła ją w czynach codziennego życia. […] Jak dla Chrystusa Pana codziennym pokarmem duchowym było pełnienie Woli Ojca Niebieskiego, podobnie dla Maryi Wola Boża zawarta w przykazaniach, obowiązkach stanu, w radosnych i przykrych zrządzeniach Opatrzności była drogowskazem postepowania. Hasło swego życia wypowiada Maryja w dniu Zwiastowania: «Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego» (Łk 1,38). W tych słowach drwa najgłębsza Miłość, pełna oddania się Panu Bogu bez żadnych wahań, ograniczeń, zastrzeżeń. Jest tu już uprzednie wypełnienie Modlitwy Pańskiej: Bądź Wola Twoja! Jest tu całkowite zdanie się na Wolę Bożą” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 70).
Matka Boża na obrazie z Przedborza trzyma w ręku serce. Swoim bezgranicznym zawierzeniem, ofiarną służbą i synowskim oddaniem Matce Najświętszej, Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas oddawania siebie w ręce Maryi. Jest to także zobowiązanie do kształtowania naszych serc w Jej szkole. Obraz Matki Bożej z Przedborza tchnie miłością. Z zachwytem więc wołajmy do Maryi:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Matko nienaruszona,                     Módl się za nami.
Matko przedziwna,
Przybytku Ducha Świętego,
Domie złoty,
Królowo rodziny,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Miłość Boża jest rzeczą najświętszą, najpiękniejszą, największą w sercu człowieka”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka;
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Stanisława Kuli, który otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Sł. B. bp Piotra Gołębiowskiego w 1963 r.;
- Proszę o łaskę zdrowia dla chorego męża Krzysztofa;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

2 komentarze:

  1. O łaskę zdrowia dla Ks. Jacentego Sochy.

    OdpowiedzUsuń
  2. W dniu urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Pana Franciszka Sowy - Przewodniczącego Rady Parafialnej św. Stefana w Radomiu.

    OdpowiedzUsuń