11 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

www.niedziela.pl

Najświętsza Maryja Panna z Lourdes 

- Uzdrowienie ChorychWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Czternastoletniej Bernadecie ukazała się Najśw[iętsza] Maryja Panna i dała zlecenia dotyczące całej ludzkości. […] To Niepokalana Dziewica, jako Uzdrowienie Chorych, śpieszy z pomocą swym udręczonym dzieciom i dla wielu z nich wyprasza cenny dar zdrowia. […] Pan Jezus, lecząc choroby ciała, chciał przez to pobudzić ludzi, nie tylko Mu współczesnych, ale wszystkich pokoleń, do troski o zdrowie i nadprzyrodzone życie duszy. Bo to najważniejsza dla każdego sprawa. Cudami w Lourdes kieruje to samo Prawo Boże. Niepokalana Dziewica stanęła pośród mieszkańców ziemi, dała im odczuć potęgę swego wstawiennictwa po to, aby owieczki Chrystusowe, a Jej dzieci umiłowane «żywot wieczny miały i obficiej miały». Z macierzyńskiej troski Maryi o najwyższe szczęście ludzi zrodziło się Jej wstrząsające wołanie w grocie objawień: «Pokuty, pokuty, pokuty!». W tym wołaniu mieści się najgłębsza tajemnica Lourdes, pełna znaczenia w czasach, jakie obecnie przeżywamy. Różaniec św[ięty] i pokuta!…” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 39-41).
Pielgrzymując duchowo do Matki Bożej z Groty w Lourdes pragniemy odczuć obecność Maryi. Ona zawsze przynosi pomoc. Tak było w Kanie Galilejskiej i tak jest na przestrzeni wieków. W Lourdes wyprasza chorym zdrowie, a wszystkim przemianę serc. Trzeba i dziś usłyszeć Jej Matczyne wezwanie do nawrócenia i pokuty. Doświadczeni tyloma bolączkami dzisiejszego świata, z ufnością wołajmy do Maryi:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Matko dziewicza,                 Módl się za nami.
Panno można,
Przybytku Ducha Świętego,
Uzdrowienie chorych,
Królowo dziewic,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Z macierzyńskiej troski Maryi o najwyższe szczęście ludzi zrodziło się Jej wstrząsające wołanie w grocie objawień”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- Wznosimy modły o łaskę zdrowia dla Ks. Jacentego Sochy;
- O łaskę zdrowia dla Ks. Jacentego Sochy;
- O łaskę zdrowia i pełny powrót do zdrowia dla Elżbiety Szcześniak;
- W intencji Ks. Grzegorza Stępnia i Ks. Dawida Karasia o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji urodzin;
- O łaskę zdrowia i błogosławione macierzyństwo dla córki;
- W dniu urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla pana Franciszka Sowy, Przewodniczącego Rady Parafialnej w parafii pw. św. Stefana w Radomiu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

3 komentarze:

  1. Proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny, Bogdana i Macieja przez wstawiennictwo bp. Piotra Gołębiowskiego.

    OdpowiedzUsuń
  2. Matko Najświętsza obdarz łaską zdrowia chorych do których w każdą niedzielę nosimy (jako Szafarze): ja i dwaj koledzy Chrystusa w Komunii św. - Uzdrowienie chorych - módl się za nami.

    OdpowiedzUsuń
  3. O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny

    OdpowiedzUsuń