12 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”


Matka Boża Bolesna

–  Godów-KałkówWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski, prowadź nas drogą wyrzeczenia się i ofiary!”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„W tajemnicę Chrystusowej miłości i ofiary najgłębiej wniknęła Jego Najświętsza Matka. […] W dniu Wielkiego Piątku – jest na kalwaryjskim wzgórzu, najbliżej krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. […] Liturgia z wielką czcią zarzuca zasłonę na wewnętrzne przeżycia Matki Bolesnej pod krzyżem, bo nie może ich wypowiedzieć. […] Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się straszliwej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej. […] Matka Bolesna przedziwnie pociąga serca ludzkie do zatapiania się w Jej cierpieniach i w goryczach Męki Chrystusa Pana. Pod Jej wpływem we wszystkich czasach wierni słudzy Boży skupiają się u stóp krzyża Chrystusowego. Umysłem zatapiają się w rozważaniu bolesnych tajemnic życia Jezusa i Maryi. Sercem żarliwie współczują w Ich cierpieniach. Czynami codziennego życia stwierdzają szczerość swej miłości ku Niemu. I nas obejmuje ten odwieczny, miłościwy plan Boży. Nie inaczej zdobędziemy Królestwo Boże dla bliźnich, tylko przez zbliżenie się do Krzyża Chrystusowego za pośrednictwem Maryi. Dla każdego z nas jest miejsce przy sercu Matki Bolesnej obok krzyża Chrystusowego w gronie dzieci i przyjaciół Bożych. Skwapliwie to miejsce zajmijmy. W duchu gorliwego wypełniania obowiązków życia chrześcijańskiego” („Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 65-66).
U podnóża Świętego Krzyża, gdzie przechowywane są relikwie Drzewa, na którym umarł Chrystus, znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie. Odzwierciedla to scenę z Golgoty, gdzie pod krzyżem stała Matka Bolesna. Stańmy obok Maryi i usłyszmy głos Chrystusa: „Oto Matka Twoja”. Jak umiłowany uczeń weźmy Maryję do siebie. Wpatrując się w Jej oblicze pozdrówmy Ją teraz:
Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza;
Proś Chrystusa za nami.
Matko Zbawiciela,                       Módl się za nami.
Panno wierna,
Stolico mądrości,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Polski,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
„Dla każdego z nas jest miejsce przy sercu Matki Bolesnej obok krzyża Chrystusowego w gronie dzieci i przyjaciół Bożych”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Księdza Biskupa Adama Odzimka w 31. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej;
- O łaskę zdrowia dla Ks. Proboszcza dr. Andrzeja Jędrzejewskiego;
- O łaskę zdrowia i pełny powrót do zdrowia dla Elżbiety Szcześniak;
- Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny, Bogdana i Macieja;
- Matko Najświętsza obdarz łaską zdrowia chorych, do których w każdą niedzielę nosimy (jako Szafarze – ja i dwaj koledzy) Chrystusa w Komunii świętej. Uzdrowienie chorych, módl się za nami;
- W intencji dziękczynnej za łaskę zdrowia mojej Mamy Danuty;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


9 komentarzy:

 1. W tak szczególnym dniu rocznic: Objawień Fatimskich, Zamachu na Świętego Jana Pawła II, polecajmy zagubionych, aby znależli drogę nawrócenia i żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi i nauką Jezusa Chrystusa.

  OdpowiedzUsuń
 2. O nawrócenie dla Martina i łaskę Bożą dla jego rodziny

  OdpowiedzUsuń
 3. O nawrócenie dla Martina i łaskę Bożą dla jego rodziny

  OdpowiedzUsuń
 4. O nawrócenie dla Martina i łaskę Bożą dla jego rodziny

  OdpowiedzUsuń
 5. O błogosławieństwo Boże dla Ani z okazji 13 urodzin i dary Ducha św. ,by Maryja otaczala ją swą miłością i prowadziła w dorastaniu.

  OdpowiedzUsuń
 6. Za wstawiennictwem Sł.Bożego P.Gołębiowskiego proszę o dary Ducha świętego dla Wojtka,by nie ulegal pokusom zła, szedł droga Chrystusa na jego chwałę i byl pociechą dla Rodziców

  OdpowiedzUsuń
 7. Maryjo proszę o Twoje wstawiennictwo dla córki Adrianny,łaskę wiary, otocz ją swą matczyna miłością i poblogaslaw w dorosłym życiu

  OdpowiedzUsuń
 8. Kochająca Matko proszę O łaskę miłosierdzie dla męża Marcina,blogoslawienstwo w trudnych sprawach zawodowych, jedność i miłość w Rodzinie

  OdpowiedzUsuń
 9. Dziękuję za wysluchanie i proszę O dalszą laske zdrowia dla taty Bolesława i mamy Bogumily o odzyskanie radosci zycia i pogodną starość

  OdpowiedzUsuń