13 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

www.fatima.pt

 

Najświętsza Maryja Panna FatimskaWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Uproś nam, Najlepsza Matko, przebaczenie przewinień i zaniedbań naszych, wspomagaj nas i prowadź do Jezusa Chrystusa, który niechaj żyje i króluje w sercach naszych”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„W swych objawieniach z ostatnich czasów Matka Najświętsza ustawicznie nalega, abyśmy wszelkimi sposobami zabiegali o nawrócenie grzeszników. Dlatego kult Niepokalanego Serca Maryi głęboko przemawia do duszy, pociąga nas i napełnia ufnością w chwilach zwątpienia. […] Idźmy do Niepokalanego Serca z gotowością wypełnienia tego wszystkiego, czego Ono życzy sobie. Idźmy – z modlitwą różańcową. Tyle razy Maryja zalecała odmawianie różańca, rozważanie świętych tajemnic różańcowych. Idźmy – z należnym zadośćuczynieniem za zniewagi Jej wyrządzone. Idźmy w usposobieniu dziecka, które wierzy, ufa, kocha” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 210).
Matka Boża objawiła się Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Chciejmy dziś odczuć Jej Matczyną bliskość. Wsłuchajmy się w głos Jej Niepokalanego Serca, które pragnie nawrócenia grzeszników i świętości ludzi – dzieci Bożych. Wpatrując się w figurę Pięknej Pani z Fatimy módlmy się do Niej tak bliskimi Jej słowami:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Matko najmilsza,                              Módl się za nami.
Panno wsławiona,
Przybytku Ducha Świętego,
Ucieczko grzesznych,
Królowo Aniołów,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Idźmy w usposobieniu dziecka, które wierzy, ufa, kocha”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- W tak szczególnym dniu rocznic: Objawień Fatimskich i zamachu na św. Jana Pawła II, polecajmy zagubionych, aby znaleźli drogę nawrócenia i żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi i nauką Jezusa Chrystusa;
- O łaskę zdrowia i pełny powrót do zdrowia dla Elżbiety Szcześniak;
- O zdrowie i obfitość Bożych łask dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka;
- O nawrócenie dla Martina i łaskę Bożą dla jego rodziny;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


1 komentarz:

  1. O szczęśliwy przebieg i duchowe owoce dla pielgrzymów z parafii p.w. św. Stefana w Radomiu podążających śladami św. Andrzeja Boboli po ziemi białoruskiej.

    OdpowiedzUsuń