14 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”Matka Boża Miłosierdzia 

– Bazylika Mniejsza w Skarżysku-KamiennejWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Niepokalana Dziewico Wspomożycielko, Królowo Apostołów, w Twoje macierzyńskie dłonie składamy nasze skromne modlitwy i ofiary na rzecz misji dla wzrostu Kościoła św[iętego]”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Po Wniebowstąpieniu Jezusa, Maryja występuje względem Apostołów jako ich Mistrzyni modlitwy. Wszak Matka Najświętsza przewodniczy podczas modlitw w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Św[iętego], a zarazem uczy, jak należy oderwać myśli od tego wszystkiego, co rozprasza, aby bez przeszkody zjednoczyć się z Panem Bogiem. Szczęśliwi Apostołowie, że mieli tak wspaniały wzór modlitwy przed oczyma! «Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami i z Maryją, Matką Jezusową i z braćmi Jego» (Dz 1,14). Modlitewne skupienie Maryi i nam udziela zbawiennej nauki. Jakże nam tej nauki potrzeba!” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 321).
W Wieczerniku Maryja oczekiwała z Apostołami na moment przyjścia Ducha Świętego. Matka Miłosierdzia stała się dla obecnych siłą i mocą. Mieli w pamięci swój lęk i ucieczkę w dniach Triduum Paschalnego. Teraz trzymają się Matki Bożej. Ona już w Nazarecie została napełniona mocą Ducha Pocieszyciela, a teraz woła wraz z młodym Kościołem o Jego dary. Wpatrując się w piękne oblicze Matki Miłosierdzia, wołajmy do Niej z ufnością:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Matko Stworzyciela                         Módl się za nami.
Panno czcigodna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Apostołów,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Modlitewne skupienie Maryi i nam udziela zbawiennej nauki

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- W intencji Ks. Macieja Korczyńskiego o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z racji imienin;
- O obfitość Bożych darów dla Macieja Figasa w dniu imienin. Niech Sł. B. bp Piotr za jego zaangażowanie w powstanie i funkcjonowanie tego bloga wyprasza mu te łaski Boże;
- O łaskę zdrowia i pełny powrót do zdrowia dla Elżbiety Szcześniak;
- O błogosławieństwo Boże dla Ani z okazji 13. urodzin, dary Ducha Świętego i aby Maryja otaczała ją swą miłością i prowadziła w okresie dorastania;
- Za wstawiennictwem Sługi Bożego Piotra Gołębiowskiego proszę o dary Ducha Świętego dla Wojtka, by nie ulegał pokusom zła, ale by szedł drogą Chrystusa na Jego chwałę i był pociechą dla Rodziców;
- Maryjo, proszę o Twoje wstawiennictwo dla córki Adrianny, o łaskę wiary. Otocz ją swą matczyną miłością i pobłogosław w dorosłym życiu;
- Kochająca Matko, proszę o łaskę miłosierdzia dla męża Marcina, o błogosławieństwo w trudnych sprawach zawodowych, o jedność i miłość w Rodzinie;
- Dziękuję za wysłuchanie i proszę o dalszą łaskę zdrowia dla taty Bolesława i mamy Bogumiły – o odzyskanie radości życia i pogodną starość;
- O szczęśliwy przebieg i duchowe owoce dla pielgrzymów z parafii pw. św. Stefana w Radomiu podążających śladami św. Andrzeja Boboli po ziemi białoruskiej;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

2 komentarze:

  1. W Wigilię Zesłania Ducha Św. Składam prośby o wylanie Ducha Św. W intencji rodzin:Wilków,Stopów, Szczeniaków, Kucfirow-slowami"Przyjdź Duchu Święty, i zapał w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach"

    OdpowiedzUsuń
  2. O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo z racji imienin dla mojej Teściowej Zofii.

    OdpowiedzUsuń