15 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”


Matka Boża Pocieszenia

 Oblubienica Ducha Świętego Pocieszyciel

 - BęczkowiceWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Maryjo Przeczysta i najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj nam obfite świata, moce i błogosławieństwo Boże”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, Apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Św[iętego]. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swej obietnicy.
Około godziny 9-tej z rana, choć nie było chmurki na niebie, choć spokój zupełny panował w przestworzach, nad Wieczernikiem powstał szum gwałtowny, jak podczas silnej wichury. Fale tego szumu wypełniły dom cały, wstrząsając nim silnie i popłynęły nad Jerozolimą, dając znać jej mieszkańcom, że niezwykłe rzeczy dzieją się w Wieczerniku. Wtem nowe zjawisko olśniło wszystkich. Zstąpił z nieba ogień, z którego biła oślepiająca wprost jasność i buchał palący żar. Niezwykły ten ogień nie ogarnął bynajmniej swymi płomieniami Wieczernika, ale przybrał kształt rozdzielonych języków i w tej postaci zawisł nad głowami każdego z Apostołów z osobna, oraz nad ich Królową i Matką Najśw[iętszą] Maryją Panną. Duch Św[ięty] zstąpił.
Apostołowie wraz z Maryją, Matką Jezusową, zostali napełnieni Duchem Św[iętym] i poczęli mówić rozmaitymi językami, wielbiąc Boga, głosząc chwałę Jego miłosierdzia nad ludzkością. Niezwykły szum, oraz podniesiony głos modlących się Apostołów sprawiły, że w stronę Wieczernika podążały gromady mieszkańców Jerozolimy i pielgrzymów, przybyłych z dalekich krain do Miasta Świętego na przypadające wówczas uroczystości żydowskie. Po chwili Wieczernik obległy tysiączne tłumy, wśród których znajdowały się jednostki różnych narodowości, mówiące różnymi językami. Każdy z obecnych, ku swemu zdziwieniu, słyszał w swoim języku mowę Apostołów. Cudowny dar języków, udzielony przez Boga Apostołom, przekonał wielu obecnych, że uczniowie J[ezusa] Chrystusa są w posiadaniu prawdy Bożej, którą każdy winien przyjąć, kto pragnie zbawienia swej duszy. Tego samego dnia po kazaniu św. Piotra nawróciło się trzy tysiące osób. Dzień Zesłania Ducha Św[iętego] stał się pierwszym dniem życia Kościoła Chrystusowego” („Siewca Prawdy” 3(1933) nr 23, s. 2).
„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. […] Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca. Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Św[iętego]” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 2).
Duch Święty przynosi obfitość swych darów. Jak bardzo potrzebują ich ludzie każdych czasów, jak bardzo potrzebuje ich współczesny świat! Dzięki Bożemu Miłosierdziu na nowo doświadczamy Tajemnicy Wieczernika. Wraz z uczniami na modlitwie o dary Ducha Uświęciciela czuwała Matka Boża. Ona uczy nas, jak najpełniej przyjmować dary Ducha Świętego. Trzeba zapatrzeć się w Nią, by zobaczyć, jak modli się o Ducha Świętego. Trzeba nam pytać Ją dzisiaj, jak otwierać serce na moc Ducha Pocieszyciela. Wpatrując się w Jej wizerunek w Bęczkowicach, w tym ostatnim dniu Okresu Wielkanocnego, wołajmy do Oblubienicy Ducha Świętego:
Królowo nieba, wesel się, Alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja,
Zmartwychpowstał, jak powiedział, Alleluja.
Błagaj za nami Boga. Alleluja.
Matko Chrystusowa,                    Módl się za nami.
Matko Kościoła,
Panno wierna,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Apostołów,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
„Apostołowie wraz z Maryją, Matką Jezusową, zostali napełnieni Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, wielbiąc Boga, głosząc chwałę Jego miłosierdzia nad ludzkością”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Za wszystkich Kapłanów, a w sposób szczególny w intencji Ks. Macieja Korczyńskiego i Ks. Macieja Będzińskiego z racji wczorajszych imienin, aby otwierali się na działanie Ducha Świętego i prowadzili wiernych do Chrystusa;
- W intencji dziękczynnej za otrzymywane łaski w 22. rocznicę przyjęcia I Komunii Świętej;
- O łaskę zdrowia i pełny powrót do zdrowia dla Elżbiety Szcześniak;
- O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo z racji imienin dla mojej Teściowej Zofii;
- W Wigilię Zesłania Ducha Świętego składam prośby o wylanie Ducha Świętego. W intencji rodzin: Wilków, Stopów, Szczeniaków, Kucfirów – słowami: „Przyjdź Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach”;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
-  O życie wieczne dla mojej Babci Zofii Pastuszki;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

6 komentarzy:

 1. O łaskę uwolnienia od hazardu dla syna,siłę wiary w Boze milosierdzie dla cierpiącej matki i całej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 2. O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi.

  OdpowiedzUsuń
 3. O łaskę miłosierdzia i uwolnienia od nałogów dla Syna oraz powrót do cierpiącej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 4. Prośba o łaskę zdrowia dla Artura

  OdpowiedzUsuń
 5. O dary Ducha św. dla córki i właściwe odczytanie woli Bożej oraz nieustanne przewodnictwo Maryjo w drodze do Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 6. O dary Ducha św. dla córki i właściwe odczytanie woli Bożej oraz nieustanne przewodnictwo Maryjo w drodze do Chrystusa

  OdpowiedzUsuń