16 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

 

Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła

- WatykanWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Matkę Syna Bożego, Odkupiciela świata, żywo obchodzi to wszystko, co łączy się z Jezusem Chrystusem. A cóż bliższego Panu Jezusowi od Kościoła św[iętego], który założył, Krwią swą oczyścił, który stał się Jego tajemniczym Ciałem? Opieka, jaką Maryja darzyła Jezusa Chrystusa w ciągu trzydziestu trzech lat Jego życia na ziemi, teraz rozciąga się na dzieło Jego, na Kościół św[ięty], w którym Pan Jezus przedłuża swe życie: modli się, naucza, ponawia swą Ofiarę, odpuszcza grzechy, uświęca dusze za pośrednictwem swych sług i zastępców – kapłanów. Matka Najświętsza bierze udział w każdym przeżyciu Kościoła Chrystusowego. Jeśli duchem przestąpimy progi Kościoła triumfującego, spotkamy tam rzeszę wybrańców Bożych, uwielbiających Najwyższego Pana i Najświętszą Matkę, Królową wszystkich Świętych, której opiece zawdzięczają swe wyniesienie i szczęście bez miary. Jeśli przeniesiemy się do Kościoła cierpiącego, przekonamy się, że święte dusze czyśćcowe, wypłacając się sprawiedliwości Bożej aż do ostatniego pieniążka, całą nadzieję pokładają w opiece Maryi. Jeśli ogarniemy myślą dzieje Kościoła walczącego na ziemi znowu spotkamy się z dowodami troskliwej opieki Maryi. Wśród burz dziejowych, wstrząsających łodzią Kościoła, najwyżsi jego sternicy – Papieże uciekają się o pomoc Maryi. I nie doznają zawodu. Przeciwne wiatry uciszają się, wzburzone fale opadają, złowrogie chmury znikają. Kościół Chrystusowy zwycięża złe moce i z powagą pełni nadziemskie posłannictwo” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 299).
Wdzięczni jesteśmy Chrystusowi za to, że Kościołowi oddał swoją Matkę. Maryja przewodzi Ludowi Bożemu na drogach realizowania Ewangelii. Ona – Pierwsza Chrześcijanka – jest Matką Kościoła. Była przy Chrystusie na Golgocie, gdy z przebitego boku Chrystusa brały początek sakramenty Kościoła i była obecna w Wieczerniku, gdzie rodził się Kościół. Wpatrując się w piękną mozaikę Matki Kościoła, która góruje nad Placem św. Piotra, módlmy się dziś za Kościół święty: jego pasterzy i wiernych świeckich, by zawsze wiernie naśladowali Maryję – Matkę Kościoła. Wpatrując się w oblicze Matki Kościoła, wołajmy do Niej:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Święta Maryjo,                                 Módl się za nami.
Matko Kościoła,
Panno można,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Apostołów,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Matka Najświętsza bierze udział w każdym przeżyciu Kościoła Chrystusowego”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- W intencjach Ojca Świętego Franciszka, Biskupów i Kapłanów;
- W intencji Ks. Andrzeja Wąsika – w dniu imienin;
- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ks. Prałata Marka Fitucha w rocznicę święceń kapłańskich;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia w kapłaństwie dla Ks. Jacka Kucharskiego, Ks. Andrzeja Zarzyckiego, Ks. Ryszarda Górala i Ks. Pawła Stefańskiego w 29. rocznicę przyjęcia Sakramentu Prezbiteratu;
- W dniu urodzin o wszelkie potrzebne łaski dla Diakona Szczepana Kowalika;
- O łaskę zdrowia i pełny powrót do zdrowia dla Elżbiety Szcześniak;
- Prośba o łaskę zdrowia dla Artura;
- O łaskę uwolnienia od hazardu dla syna, o siłę wiary w Boże miłosierdzie dla cierpiącej matki i całej rodziny;
- O łaskę miłosierdzia i uwolnienia od nałogów dla Syna oraz powrót do cierpiącej rodziny;
- O dary Ducha Świętego dla córki i właściwe odczytanie woli Bożej oraz nieustanne przewodnictwo Maryjo w drodze do Chrystusa;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O Niebo dla Julity;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

2 komentarze:

  1. O umocnienie wiary na drodze pielgrzymki do miejsc pracy i śmierci Świętego Andrzeja Boboli dla pielgrzymów z parafii św. Stefana w Radomiu.

    OdpowiedzUsuń
  2. O błogosławieństwo Boże dla Ani w dniu urodzin

    OdpowiedzUsuń