17 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”Najświętsza Maryja Panna Świętorodzinna

- StudziannaWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Pod Twoją opiekę, Umiłowana Matko Kościoła, i wraz z Tobą pragniemy przeżywać Rok Święty gorliwie współpracując z darami Miłości Bożej”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„[…] Śpieszą do Studzianny pątnicy, aby uczcić Jezusa, Maryję i Józefa, przedstawionych na obrazie jako Świętą Rodzinę Nazaretańską w życiu domowym. […] Do tronu Maryi w Studziannie przybywają biskupi, kapłani i rzesze wiernych. Źródło dobrodziejstw Bożych bynajmniej nie wyschło. […] Biorąc pod uwagę żywotność sanktuarium Studziańskiego wystąpiłem […] z prośbą do Czcigodnej Kapituły Watykańskiej w Rzymie, do której należy wydawanie pozwoleń na koronację cudownych obrazów, o zezwolenie na ukoronowanie wizerunku N[ajświętszej] Maryi P[anny] Świętorodzinnej w Studziannie. Prośba została wysłuchana. […] Pozwolenie to przyjmujemy z radością i głębokim wzruszeniem. Dopełniamy koronacji Studziańskiego Obrazu Najśw[iętszej] Maryi P[anny], aby gorąco Jej podziękować za pomoce, jakie wyprasza swym dzieciom, a braciom Jezusa Chrystusa, pielgrzymującym na ziemi. […] Niech nasze serca zapałają gorętszą miłością do Najśw[iętszej] Maryi Panny! […] Udajmy się do Studzianny z modlitwą w sercu i na ustach, pomni na słowa Boskiego Zbawiciela: Proście, a będzie wam dane (Mt 7,7). Módlmy się nie tylko w intencji własnej i swych najbliższych, lecz polecajmy Maryi również wielkie sprawy Kościoła i Ojczyzny” (Maria spes nostra, s. 37-39).
Przepiękny i bogaty w symbolikę jest obraz ze Studzianny, Przedstawia Świętą Rodzinę, która zasiadła do wieczerzy. Tło obrazu wypełnia mrok, który rozjaśniają aureole nad głowami Chrystusa i Maryi, jak też płonąca świeca, stojąca na stole. Matka Boża subtelnie wskazuje nam kierunek i sens życia człowieka – patrzy na Jezusa. Św. Józef podtrzymuje kielich z winem, który trzyma Odkupiciel świata. Święta Rodzina jest wzorem dla naszych rodzin. Wpatrując się w piękny obraz ze Studzianny, módlmy się w intencji naszych rodzin. Prośmy, by w centrum  ich codzienności zawsze znajdował się Jezus Chrystus:
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Święta Boża Rodzicielko,             Módl się za nami.
Matko dobrej rady,
Panno łaskawa,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Królowo rodziny,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Niech nasze serca zapałają gorętszą miłością
do Najświętszej Maryi Panny!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- W intencji Ks. Zbigniewa Niemirskiego - Redaktora Naczelnego Gościa Radomskiego AVE, Ks. Marka Wójcika, Ks. Grzegorza Stępnia i Ks. Dariusza Skroka – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, o umocnienie wiary, powołania i kapłaństwa, o siłę i życzliwość serc ludzkich w 30. rocznicę przyjęcia Sakramentu Prezbiteratu;
- O umocnienie wiary na drodze pielgrzymki do miejsc pracy i śmierci św. Andrzeja Boboli dla pielgrzymów z parafii pw. św. Stefana w Radomiu;
- O błogosławieństwo Boże dla Ani w dniu urodzin;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O wieczne szczęście dla zmarłej wczoraj śp. Elżbiety Szcześniak. O siłę i moc Bożą dla jej męża, matki i trójki dzieci;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

1 komentarz:

  1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w pracy na misjach na Ukrainie dla siostry Anny Lis ze Zgromadzenia Corek Bożej Miłości.

    OdpowiedzUsuń