18 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”


 

Matka Boża – Jutrzenka Nadziei

- GrodowiecWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
Ty zaś Przeczysta i Niepokalana Matko Boża […] bądź nam Nadzieją, która nigdy nie zawodzi!”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Nadzieja stała się w życiu Maryi płomiennym porywem, zdążającym do tego: by posiąść Pana Boga, dobro najwyższe, szczęście bez miary. By osiągnąć stopień świętości, jaki odpowiada zamiarom Bożym. By we wszystkim wiernie spełnić wolę Najwyższego Pana. Jednocześnie nadzieja była dla Maryi niewyczerpanym źródłem mocy w dążeniu do spełnienia myśli Bożej. Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach, lecz przede wszystkim liczyła na pomoc Bożą. […] Najcięższą próbą dla Nadziei Maryi była Kalwaria, widok przybitego do krzyża Jezusa. A przecież i wtedy, chociaż uczniowie Chrystusowi zwątpili, Maryja ufała, że spełnią się obietnice Boże, Chrystus Pan zmartwychwstanie, Jego królestwo rozszerzy się po świecie. […] Maryja swym przykładem i wstawiennictwem rodzi i karmi Nadzieję chrześcijańską w duszach ludzkich. Ustawicznie kieruje myśli i pragnienia nasze do nieba, zwracając do nas wezwanie św. Pawła: «Co w górze jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest siedzący na prawicy Bożej, co w górze jest, nie co na ziemi» (Kol 3,1-2). Jak potrzebne nam to upomnienie, dziś, gdy ziemskie troski i zabiegi pochłaniają wszystkie siły nasze, przesłaniają najwyższy cel życia. Pośród prób i doświadczeń życiowych, jakich doznajemy, Maryja wlewa otuchę do naszych serc. Niedostatek w rodzinie, osobiste zawody, wewnętrzne zgryzoty, udręki, pokusy, upadki obezwładniają nas duchowo i podcinają nam korzeń cnoty Nadziei. Wszakże Matka Najśw[iętsza] nie pozwala popaść w rozpacz, lecz podtrzymuje chrześcijańską Nadzieję nawet przeciwko ludzkiej nadziei. […] Z modlitwą ufności łącz życie oparte na wiernym pełnieniu woli Bożej, a w Maryi znajdziesz Matkę świętej Nadziei” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 39-40).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski widział w Maryi nadzieję. Ten wymiar jego pobożności znalazł odbicie w biskupim zawołaniu, którym uczynił słowa: „Maria spes nostra” („Maryja naszą nadzieją”). Wielokrotnie w swym życiu, gdy przeżywał dramatyczne chwile, całą nadzieję pokładał w Matce Bożej. Nigdy też nie zawiódł się! Figura Matki Bożej z Grodowca ukazuje Maryję oczekującą na narodzenie Chrystusa. Wpatrując się w postać Matki Bożej Jutrzenki Nadziei, wołajmy do Niej z ufnością:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Matko Zbawiciela,               Módl się za nami.
Panno roztropna,
Przybytku chwalebny,
Gwiazdo zaranna,
Królowo Patriarchów,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Matka Najświętsza nie pozwala popaść w rozpacz, lecz podtrzymuje chrześcijańską Nadzieję nawet przeciwko ludzkiej nadziei.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O światło Ducha Świętego dla diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu - na czas obrony pracy magisterskiej;
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w pracy na misjach na Ukrainie dla siostry Anny Lis ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości;
- O łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Rafała;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O wieczne szczęście dla śp. Elżbiety Szcześniak. O siłę i moc Bożą dla jej męża, matki i trójki dzieci;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

1 komentarz:

  1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla 4-ro miesięcznej Łucji, 4-ro letniej Wiktorii i rodziców Andżeliki i Pawła.

    OdpowiedzUsuń