19 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”


Najświętsza Maryja Panna Królowa Różańca świętego

- Wysokie KołoWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Królowo Różańca, Matko Miłosierdzia, w Twoje dłonie składamy modlitwy i trudy nasze w posłudze miłości.”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Dzielę się z Wami radosną wiadomością, że w niedzielę 18 sierpnia br. [=1974 r.] Kardynał Prymas Polski w otoczeniu Księży Biskupów, Kapłanów, przy licznym zgromadzeniu wiernych uroczyście ukoronuje słynący łaskami Obraz Najśw[iętszej] Maryi Panny Różańcowej w Wysokim Kole. […] Na całym świecie są głośne Sanktuaria Maryjne, jak Lourdes we Francji, Fatima w Portugalii, Częstochowa w Polsce. Obok nich są inne, mniej znane, a przecież wsławione szczególną czcią i łaskawością Matki Najśw[iętszej]. Nasza polska ziemia usiana jest tronami Maryi Królowej. I diecezja Sandomierska szczyci się, że posiada liczne, słynące łaskami obrazy Najśw[ietszej] Maryi Panny. Do nich należy obraz Matki Bożej w Wysokim Kole. […] Przedstawiona w obrazie jako pełna powagi i dobroci Matka, na lewej ręce piastuje Dzieciątko Jezus, które prawą rączką błogosławi, a lewą podtrzymuje księgę. Natomiast Maryja w prawej trzyma kwiat róży, wśród liści i pąków, symbol modlitwy różańcowej oraz woni cnót chrześcijańskich, zwłaszcza miłości. […] Maryja, Najłaskawsza Matka, nie opuściła swego tronu królewskiego w Wysokim Kole i nie przestała pomagać swym dzieciom, które w Niej pokładają nadzieję. […] Nie poprzestaniemy jednak na włożeniu koron na głowę Jezusa i Maryi w Obrazie Wysokolskim. Wdzięczność Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Jego Matki okażemy czynami w codziennym naszym życiu. […] Różaniec święty, który łączy w sobie rozważanie tajemnic Chrystusowych z odmawianiem ustnych modlitw stanowi jakby streszczenie Ewangelii świętej. Wzniosłą, bogatą w treść i miłą modlitwę różańcową odmawiajmy przeto wspólnie w naszych ogniskach domowych. […] Niechaj w rodzinach naszych panuje Jezus Chrystus, Król miłości, a obok Niego Maryja Królowa serc! Stańmy się szczerymi pomocnikami Matki Kościoła w szerzeniu i umacnianiu Królestwa Chrystusowego” (Maria spes nostra, s. 145-147).
Obraz Matki Bożej w Wysokim Kole kryje w sobie jakieś niezwykłe piękno i dostojność… Na twarzy Matki Bożej maluje się wielka miłość. Maryja trzyma w swej dłoni różę – jakby chciała pokazać Chrystusowi piękno modlitwy różańcowej, zanoszonej przez kogoś z ludzi. Tyle razy Matka Boża polecała, by modlić się tą modlitwą. Jest ona tak bardzo miła Matce Chrystusa. Warto powrócić z zapałem i miłością do tej modlitwy. Warto odmawiać ją wspólnie w domach rodzinnych. A może ta dzisiejsza modlitwa stanie się impulsem do włączenia się w wielkie i święte dzieło Żywego Różańca? Wpatrując się w oblicze Matki Bożej, módlmy się z ufnością:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Święta Panno nad pannami,       Módl się za nami.
Matko najczystsza,
Przyczyno naszej radości,
Wieżo Dawidowa,
Królowo różańca świętego,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Niechaj w rodzinach naszych panuje Jezus Chrystus, Król miłości, a obok Niego Maryja Królowa serc!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Bernarda Kasprzyckiego w 31. rocznicę przyjęcia sakramentu prezbiteratu.
- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla czteromiesięcznej Łucji, czteroletniej Wiktorii i rodziców: Andżeliki i Pawła.
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O wieczne szczęście dla zmarłej wczoraj śp. Elżbiety Szcześniak. O siłę i moc Bożą dla jej męża, matki i trójki dzieci;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

2 komentarze:

  1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla 8-miesiecznego Stasia i jego rodziców Basi i Michała

    OdpowiedzUsuń
  2. O łaskę zdrowia i jedności w rodzinie.

    OdpowiedzUsuń