20 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

www.reginamundi.info

Matka Boża Nieustającej Pomocy 

– Rzym

 

 

Wołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„W Twe macierzyńskie ręce, Królowo Różańca św[iętego], Pocieszycielko strapionych, oddajemy wszystkich udręczonych. Prowadź te biedne dzieci swoje do Jezusa, będącego niezawodną nadzieją wszystkich cierpiących!”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Słabe, bezradne dziecko, które stawia pierwsze kroki, potrzebuje czujnej i ustawicznej opieki matki. Dobra matka nie spuszcza oka z maleństwa, otacza je czułą troską, podtrzymuje, prowadzi. Trafnie ktoś powiedział, że wobec Pana Boga, my, ludzie, jesteśmy jak dzieci, które dopiero uczą się chodzić. Tak, jesteśmy słabi, niepewni, zatrwożeni. Tyle trosk nas przejmuje, tyle niepokojów dręczy, tyle niebezpieczeństw na nas czyha… Pomocy potrzeba nam, wiele pomocy! Kto nam jej udzieli? Jako odpowiedź na to dręczące pytanie niech nam posłużą słowa Psalmisty Pańskiego: „Podnosiłem oczy moje na góry, skąd mi przyjdzie pomoc. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię” (Ps. 120). Pan Najwyższy i Wszechmogący postanowił udzielać nam swej pomocy za pośrednictwem Najśw[iętszej] Maryi Panny, która pomiędzy innymi tytułami posiada również tę piękną wzruszającą nazwę Matki Nieustającej Pomocy. […] Matka Najśw[iętsza] rozporządza potęgą, dorównującą Jej dobroci. […] Na chwilę nie słabnie zajęcie się Maryi naszymi potrzebami i bolączkami. Bez przerwy zanosi za nami błagalne prośby do Wszechmocnego swego Syna. I nieustannie zstępuje z nieba pomoc Maryi do podtrzymania nas na drodze obowiązku, codziennego krzyża, Bożego nakazu. […] Z niezachwianą ufnością zbliżajmy się do królewskiego tronu Matki Nieustającej Pomocy. Gdy wszystko cię zawiedzie – Ona pomoże. Przedstawiajmy Jej codzienne nasze troski i potrzeby. Ale też nie wahajmy się powierzać Jej wielkich spraw” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 158-159).
Wędrujemy dziś do rzymskiego kościoła ojców redemptorystów, w którym czczony jest obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ukazuje on cztery postacie: Matkę Bożą trzymającą Dzieciątko Jezus, a także dwóch archaniołów – Michała (z lewej) i Gabriela (z prawej). Maryja pochyla się w kierunku Chrystusa, ale Jej smutne spojrzenie skierowane jest na patrzącego na obraz. Jezus trzyma się mocno, kurczowo dłoni Matki Bożej. Na Jego twarzy maluje się lęk na widok symboli męki Pańskiej, które przynoszą Archaniołowie. Postać Chrystusa znajduje się w centrum obrazu. Na Niego też wskazuje Matka Najświętsza. Ona – Matka Nieustającej Pomocy – wszystkie nasze prośby powtarza Zbawicielowi. Mówi Mu o naszych trudnościach i sprawach, z którymi sobie nie radzimy, o naszych bólach i udrękach. Jak w Kanie Galilejskiej, mówi Chrystusowi o naszych brakach. Nieustannie nam w ten sposób niesie pomoc. Wpatrując się w oblicze Matki Nieustającej Pomocy, wołajmy do Niej:
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Matko łaski Bożej,   Módl się za nami.
Matko dobrej rady,
Panno można,
Wspomożenie wiernych,
Królowo proroków,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
„Gdy wszystko cię zawiedzie – Ona pomoże.”

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Ks. Abp. Zygmunta Zimowskiego;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, o umocnienie daru kapłaństwa dla Ks. Adama Żmudy, Ks. Adama Orczyka, Ks. Sylwestra Laskowskiego, Ks. Sławomira Płusy, Ks. Jana Chodelskiego, Ks. Marka Janasa, Ks. Stanisława Malca i Ks. Sławomira Raka w 27. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu;
- O światło Ducha Świętego w codziennym głoszeniu Prawdy Ewangelii dla Ks. Kan. Marka Janasa – proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach i dziekana dekanatu Starachowice-Północ, z racji 27. rocznicy święceń kapłańskich;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, zdrowie i życzliwość serc ludzkich dla Ks. Jacka Celucha z racji urodzin;
- W intencji Małgorzaty i Konrada, którzy w sobotę zawrą sakramentalny związek małżeński;
- Proszę za moją rodzinę, aby panowała w niej miłość, zgoda, pokój i wzajemny szacunek;
- O łaskę zdrowia i jedności w rodzinie;
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla ośmiomiesiecznego Stasia i jego rodziców Basi i Michała;
- O Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne w codzienności dla Anity Węgrzyn;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, o radość, pokój serca o siłę w pełnieniu domowych i rodzinnych obowiązków dla Macieja Prawdy z okazji urodzin;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O wieczne szczęście dla zmarłej wczoraj śp. Elżbiety Szcześniak. O siłę i moc Bożą dla jej męża, matki i trójki dzieci;
- O wieczną radość w Niebie dla zmarłych: Wandy, Mariana Ćwieluchów, zmarłych z rodziny Ćwieluchów, Purskich, Andrzeja, Janusza, Janiny, Antoniego Szczepaników, zmarłych z rodziny Szczepaników oraz zmarłych z rodzin Węgrzyn i Pastuszka;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


1 komentarz: