2 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

Fot. ks. Mariusz Kołodziej

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca

- RokitnoWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. Bp. Piotrem Gołębiowskim:
„W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu.”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Jedynie anioł i człowiek wznoszą się na wyżyny pełnej modlitwy. Im więcej człowiek uświadamia sobie związek z Panem Bogiem, tym lepiej rozumie obowiązek i potrzebę modlitwy. Najświętsza Panna wypełniała modlitwą dnie i godziny swego życia, bo w stopniu doskonałym zdawała sobie sprawę, jak bliski i dobry jest dla Niej Pan Bóg. W głębokiej pokorze ducha nazywa się niską służebnicą Bożą. W Panu Bogu uznaje swego Stwórcę i Najwyższego Zwierzchnika, od Którego w każdej chwili zależy, Któremu wszystko zawdzięcza, czym jest i co posiada. Z radością przeto wypowiada w kornych modlitwach swą zależność od Pana Boga. Z głębokim przekonaniem zapewnia, że we wszystkim chce być uległą świętej woli Bożej. Tyś moim Początkiem i najwyższym Celem życia – mówiła do Pana Boga. – Do Ciebie należę. Chcę zawsze pozostać Twoją własnością. Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmogącego. […] Modlitwom Maryi przyświecają wielkie i szerokie cele: aby Pan Bóg, Ojciec miłosierdzia, był uwielbiony, aby na wszystkich ludzi z pokolenia na pokolenie spływały z nieba potoki światła, pociechy, pomocy, pokoju i szczęścia. Ile chwały przysporzyły Panu Bogu modlitwy Maryi? Ile dobrodziejstw i łask sprowadziły z nieba na ziemię? Matka Boża wzywa nas do udziału w swych modlitwach. I my w swym życiu powinniśmy wypełniać zaszczytne posłannictwo modlitwy, bo jesteśmy stworzeniami i sługami Bożymi, dziećmi Ojca Niebieskiego, przyjaciółmi Chrystusa Pana, członkami Jego Mistycznego Ciała. Ileż to słusznych powodów i tytułów, aby się modlić! Maryja pragnie, abyśmy razem z Nią urzeczywistniali doniosłe cele modlitwy. Matka Najświętsza przykładem gorliwej modlitwy do każdego z nas woła: Módl się, abyś co dzień pomnażał chwały Panu Bogu, co jest twoim głównym obowiązkiem. Módl się, abyś zbawił i uświęcił swą duszę, co powinno być najważniejszą twoją troską. Módl się, abyś pomoce Boże zdobywał dla bliźnich, okazując im przez to swą miłość” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 2-3).
Wpatrujemy się dzisiaj w piękne oblicze Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Nadstawia ona ucha, by słyszeć słowa naszych modlitw. A później przedstawi je Bogu „bogatemu w Miłosierdzie”. Ona, Cierpliwie Słuchająca, wciąż jest gotowa słuchać naszych próśb, wsłuchiwać się w nasze bolączki i radości. Z tym większą ufnością módlmy się do Niej:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Święta Boża Rodzicielko,              módl się za nami
Matko dobrej rady,
Panno łaskawa,
Przybytku sławny pobożności,
Królowo Aniołów,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. Bp. Piotra:
„Matka Boża wzywa nas do udziału w swych modlitwach”

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia, siły, pogodę ducha, cierpliwość w znoszeniu cierpienia i choroby, o Boże umocnienie dla Ks. Abp. Zygmunta Zimowskiego z racji imienin;
- O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Ks. Adama Orczyka w dniu urodzin;
- O wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Krzysztofa Górskiego w dniu urodzin;
- O łaskę zdrowia dla Zygmunta Makarewicza – brata śp. Ks. Prałata Stanisława, Postulatora na szczeblu diecezjalnym;
- O Maryjo Miłosierdzia, upraszaj łaski u swego Syna dla mojej rodziny: dzieci i wnucząt;
- Proszę o modlitwę w intencji poczęcia dziecka dla Joanny i Krzysztofa;
- Prosiłem ostatnio o pracę i wyjście z mojej trudnej sytuacji materialnej - zostałem wysłuchany. Jestem niepełnosprawny. Teraz proszę, abym w nowej pracy sobie poradził i oczywiście o znalezienie dziewczyny (żony);
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W Intencji Ks. Jacka Kucharskiego i Ks. Piotra Gruszki o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na czas pobytu w Ziemi Świętej i o szczęśliwy powrót;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz