21 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”


Matka Boża Opiekunka

– Katedra Radomska 



Wołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Pociągnij nas Dziewico Niepokalana, Pani Zwycięska, za Tobą biegniemy, my dzieci Twoje, rozmiłowane w Tobie.”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Wiemy z jaką serdeczną troską opiekuje się dobra matka dzieckiem swoim. Nic z tego, co dotyczy dziecka, nie jest dla niej obojętne. Raduje się powodzeniem i szczęściem dziecka. Jego bóle i cierpienia przeżywa jak własne. Czuwa nad dzieckiem, nie tylko w okresie jego niemowlęctwa, ale i w latach późniejszych. Ten obraz, wzięty z życia rodzinnego pozwoli ci wniknąć […] w tajniki macierzyńskiej opieki Maryi nad nami. Nie wolno ci myśleć, że Matka Najświętsza, wyniesiona w chwale ponad chóry anielskie, utraciła związek z ludźmi żyjącymi na ziemi” (Kółko Różańcowe 39(1948), s. 299).

Matka Boża opiekowała się Jezusem, kiedy dorastał pod Jej czułą opieką w nazaretańskim domu. Matce nigdy nie jest obcy los dziecka, nawet wtedy, gdy już jest pełnoletnie. Od godziny Krzyża Maryja jest naszą Matką – każdy z nas jest Jej bliski. Otacza swa opieką każdego z nas. Wpatrując się w piękną figurę Matki Bożej Opiekunki z radomskiej katedry, wołajmy do Niej:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Matko nieskalana,                   Módl się za nami.
Matko przedziwna,
Przybytku chwalebny,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo pokoju,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
„Nie wolno ci myśleć, że Matka Najświętsza utraciła związek z ludźmi żyjącymi na ziemi”.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- W intencji Ks. Adama Orczyka. Niech Pan Błogosławi mu, obdarza zdrowiem, pokojem serca, dodaje sił, a Maryja niech czuwa nad nim i niech otoczy go płaszczem swej Matczynej opieki;
- W intencji Małgorzaty i Konrada, którzy dzisiaj zawierają sakramentalny związek małżeński;
- O łaskę zdrowia dla żony;
- Święta Maryjo, Matko przyjmująca ludzi, pomóż nam zaakceptować Słowo, w zaciszu naszych serc.
- Proszę o uproszenie łask Bożych dla mojego teścia, u którego po udanej operacji na serce w styczniu znaleziono poważnego guza;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O wieczne szczęście dla zmarłej wczoraj śp. Elżbiety Szcześniak. O siłę i moc Bożą dla jej męża, matki i trójki dzieci;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

1 komentarz:

  1. O łaskę zdrowia dla zięcia Pawła oraz Boże błogosławieństwo i Matczyną opiekę dla całej rodziny - Beaty, Julii i Amelki.

    OdpowiedzUsuń