23 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

 

Matka Boża Szkaplerzna

- DaleszyceWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„W Twoje macierzyńskie ręce, Królowo Różańca świętego, Pocieszycielko strapionych, oddajemy wszystkich udręczonych. Prowadź te biedne dzieci swoje do Jezusa, będącego niezawodną nadzieją cierpiących!”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Jednym z licznych dowodów macierzyńskiej miłości Maryi ku nam jest ogólnie znany Szkaplerz karmelitański. Nazywamy go szatą Maryi. I słusznie. Bo, jak stare podanie niesie, sama Matka Najświętsza wręczyła Szkaplerz bł. Szymonowi Stock, generałowi zakonu Karmelitów, jako wyraz szczególnej opieki nad tymi, którzy ten święty znak nosić będą na sobie. Kto z rąk upoważnionego kapłana przyjmuje Szkaplerz, a następnie stale go nosi, ten zewnętrznie stwierdza, że chce należeć do sług i dzieci Maryi, którą obiera sobie za Panią, Opiekunkę i Matkę. Poddaje się pod Jej rozkazy, a w zamian oczekuje od Matki Najśw[iętszej] na ciernistej drodze swego życia podtrzymania, pomocy, pociechy. A Najświętsza Panna nie sprawia zawodu. Wzruszają nas opowiadania tych braci naszych, którzy podczas zawieruchy wojennej spędzili kilka lat na tułaczce pomiędzy obcymi, często stawali w obliczu groźnych niebezpieczeństw. A jednak szczęśliwie wrócili w progi rodzinnego domu. Najczęściej ukazują Szkaplerz lub Różaniec i mówią: «Wszystko zawdzięczam opiece Matki Najświętszej». Szkaplerz św[ięty] niesie ratunek. Przemawia do ciebie: Nie jesteś sam. Czuwa nad tobą najlepsza i najczulsza Matka. Nie pozwoli ci zginąć. Skąd pochodzi siła Szkaplerza św[iętego]. Byłbyś w błędzie […] gdybyś medalik szkaplerzny uważał za jakiś znak czarodziejski, który sam z siebie chroni od złej przygody, a przynosi powodzenie i szczęście. Nie. Szkaplerza św[iętego] nie można traktować jako talizmanu, od którego przesądnie oczekuje się odwrócenia nieszczęść, sprowadzenia pomyślności. Moc Szkaplerza św[iętego] tryska z zasług i modlitw Matki Najświętszej, wspierającej w sposób szczególny tych, którzy poświęcają się Jej na wierną służbę. Moc Szkaplerza św[iętego] opiera się na posłannictwie Kościoła św[iętego], który szkaplerze poświęca, błogosławi, przywiązuje do nich odpusty, wśród modlitw wkłada na wiernych. Moc Szkaplerza św[iętego] pochodzi również z więzi społecznej, jaka łączy ze sobą członków rodziny karmelitańskiej. Nosząc Szkaplerz, uczestniczymy w modlitwach i dobrych uczynkach zakonników, zakonnic reguły karmelitańskiej oraz rozproszonych po całym świecie członków Bractwa Szkaplerza św[iętego]. Moc Szkaplerza św[iętego] przenika do dusz, które otwierają się dla działania Bożego i współpracują z darami nadprzyrodzonymi. Szata Maryi obowiązuje nas do uczciwego, czystego, świętego życia. Wręczając nam Szkaplerz, kapłan zwrócił do nas ważne upomnienie: Przyjmij… ten Szkaplerz poświęcony, prosząc Przenajświętszą Pannę, abyś przez Jej zasługi nosił go bez plamy. Nośmy przeto godnie, z radością i słuszną dumą Szkaplerz św[ięty], jak to nam przekazali w spuściźnie ojcowie nasi. Nośmy go świadomie, z szacunkiem, w duchu wiary i pełnego oddania się Matce Najświętszej… bez plamy” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 185-186).
Tak wiele razy Matka Boża dawała ludziom dowody swej matczynej troski i miłości. Przypominała o potrzebie nawrócenia i życia Ewangelią. Wskazywała jednocześnie konkretne środki pomocy. Ta Matczyna miłość i troska Maryi jest zaadresowana do każdego człowieka. Z ufnością więc, wpatrując się dziś w obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Daleszyc, wołajmy do Niej:
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Matko dziewicza,                             Módl się za nami.
Panno wsławiona,
Stolico mądrości,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo różańca świętego,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Czuwa nad tobą najlepsza i najczulsza Matka

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów posługujących w Polsce i na misjach oraz dla nowo wyświeconego ks. Marcina i pozostałych kapłanów z diecezji bydgoskiej;
- W Intencji Ks. Alberta Warso o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, o siłę i pogodę ducha na każdy dzień, o umocnienie wiary, która jest dla niego pewną drogą do Boga. Niech Sługa Boży Ksiądz Biskup Piotr wyprosi mu wszelkie potrzebne łaski u Boga za pośrednictwem Tej, Która o każdej porze słucha. Z podziękowaniem za wsparcie i obecność w moim życiu każdego dnia;
- O łaski Ducha Świętego dla diakonów, którzy w najbliższą sobotę otrzymają świecenia kapłańskie w Katedrze Radomskiej;
- Za wstawiennictwem Matki Bożej o łaskę zdrowia i opiekę dla Karoliny i jej rodziny;
- O pomoc w znalezieniu pracy dla Agnieszki i Moniki;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O wieczne szczęście dla zmarłej śp. Elżbiety Szcześniak. O siłę i moc Bożą dla jej męża, matki i trójki dzieci;
- O życie wieczne w Niebie dla śp. Stanisława Deca – Taty ks. Sebastiana;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

5 komentarzy:

 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny Szeligów.

  OdpowiedzUsuń
 2. O Boże drogowskazy, dary Ducha Św.,umocnienie wiary i opiekę Maryji dla Agaty i Marcina i ich dzieci Adrianny, Wojciecha i Anny

  OdpowiedzUsuń
 3. O łaskę zdrowia dla rodziców Bolesława i Bogumily,by dobry Bóg pobłogosławił im w jesieni życia a Matka Najświętsza czuwała nad nimi nieustannie .

  OdpowiedzUsuń
 4. O nawrócenie i miłosierdzie Boże dla Martina, Irminy,Angeli oraz błogosławieństwo dla Tomusia z okazji zbliżających się 3 urodzin,by w rodzinie Stopów zapanowala jedność i gorliwa wiara w Boga Ojca i jego łaskę.

  OdpowiedzUsuń
 5. O wstawiennictwo Maryji i potrzebne łaski dla Anny i Tadeusza i ich córki Marty i zięcia Przemka.

  OdpowiedzUsuń