25 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

 

 

Matka Boża od Wykupu Niewolników, Matka Wolności

– kościół Sióstr Prezentek w KrakowieWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„W Twoje macierzyńskie dłonie Najboleśniejsza Dziewico, Wielka Wynagrodzicielko nasza przed Obliczem Bożym składamy nasze […] modlitwy, wysiłki i postanowienia. Uproś nam łaskę odnowienia przymierza przyjaźni z Jezusem Chrystusem, Umiłowanym Twym Synem, naszym Panem i Zbawicielem.”

Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Wrażliwość Świętych na grzech, jako na zło, naruszające odwieczne prawa Boże, stanowi słaby obraz tego delikatnego i głębokiego odczucia zniewagi Pana Boga, jakie posiada Najśw[iętsza] Maryja Panna. Niedotknięta zmazą grzechu pierworodnego, wolna od najlżejszej winy i niedoskonałości, zawsze wierna służebnica Boża, Maryja rozumie złość grzechu, jak nikt inny, poza Bogiem-Człowiekiem. Widzi w grzechu bunt stworzenia przeciwko Najwyższemu Panu, nieuszanowanie względem Najśw[iętszego] Majestatu, niewdzięczność okazaną Największemu Dobroczyńcy, zatrute źródło różnorakiej nędzy, dotykającej rodzaj ludzki. W głębi swej niepokalanej duszy Maryja żywo odczuwa niegodziwość i brzydotę grzechu, pała ku niemu nienawiścią, odrazą, a serdecznie boleje nad spustoszeniem i zepsuciem wdzierającym się do dusz, niewiernych łasce Bożej. W modlitwach, jakie zanosi przed Tron Boży, Niepokalana Dziewica składa zadośćuczynienie znieważanemu przez ludzi Majestatowi Bożemu. Umiłowana Córa Boża pragnie przeprosić Ojca Niebieskiego za zniewagi, jakie Go spotykają ze strony marnotrawnych, niewdzięcznych sług i dzieci. Jako Matka wszystkich ludzi, pragnie od swych dzieci odwrócić gromy zasłużonego gniewu Bożego, aby sprowadzić do udręczonych serc strumienie przebaczenia i łaski. Maryja występuje przed Panem Bogiem jako Orędowniczka nasza, jako potężna Wynagrodzicielka za przewinienia nasze. Zadośćuczynienie, jakie składa za grzeszną ludzkość, łączy się ze  zbawczymi trudami i wysiłkami Chrystusa Pana […]. Przyjmując w dniu Zwiastowania godność Matki Odkupiciela świata, Maryja tym samym wzięła na siebie zadanie uczestniczenia w modłach, w pracach, w cierpieniach Baranka Bożego, który przyszedł na ziemię w celu zadośćuczynienia za grzechy wszystkich pokoleń ludzkich” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 68-69).
Od godziny Golgoty Maryja jest Matką wszystkich ludzi. Każdy człowiek jest dla Niej ważny i drogi, bo odkupiony Krwią Jej Umiłowanego Syna. Maryja pragnie więc zbawienia wszystkich swych dzieci. Pragnie też ich wolności, bo „ku wolności wyswobodził nad Chrystus” (Ga 5,1). Wpatrujmy się w piękne oblicze Matki Bożej od wykupu niewolników, Matki Wolności. W XVII w. więzień skazany na śmierć wzywał pomocy Matki Bożej, a wówczas kajdany same spadły z jego rąk. Pozostały następnie zawieszone obok ołtarza z obrazem Matki Bożej i wiszą tam do dziś. Módlmy się dziś za ludzi zniewolonych grzechem, nałogami, zdaniem innych, modą, towarzystwem i wszelkimi innymi formami uzależnienia. Prośmy dla nich o wolność:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Matko Miłosierdzia,                         Módl się za nami.
Panno czcigodna,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo Męczenników,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Maryja występuje przed Panem Bogiem jako Orędowniczka nasza, jako potężna Wynagrodzicielka za przewinienia nasze”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach: 

- W intencji Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego – w 14. rocznicę sakry biskupiej;
- W intencji Ks. Szczepana Barańskiego, Ks. Jarosława Wasilewskiego – misjonarza, Ks. Jacka Celucha, Ks. Macieja Korczyńskiego, Ks. Romana Majchrzyka i Ks. Piotra Gozdalika – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 25. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu;
- O łaski Ducha Świętego dla diakonów, którzy w najbliższą sobotę otrzymają świecenia kapłańskie w Katedrze Radomskiej;
- W intencji Matki Olgi Maślanki – przełożonej generalnej sióstr prezentek, jak też w intencji s. Marii, s. Jadwigi i s. Józefy – sióstr prezentek posługujących w Watykanie;
- O łaski Ducha Świętego dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. św. Stefana w Radomiu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

19 komentarzy:

 1. O nawrócenie i uwolnienie od nałogu dla Martina

  OdpowiedzUsuń
 2. O wiarę w Boże milosierdzie.jednosc w rodzinie i opiekę Maryi dla Izabeli i Roberta

  OdpowiedzUsuń
 3. O łaskę głębokiej wiary w ojcowska miłość oraz pomoc i przewodnictwo Najswietszej Matki dla Irminy

  OdpowiedzUsuń
 4. O dary Ducha św., potrzebne łaski oraz głęboką wiarę, by Ojciec w Niebie za sprawą swej Matki łaskawie spojrzał na swe dzieci Adrianne ,Wojciecha i Anię okazał swą miłość oraz prowadzil przez życie.

  OdpowiedzUsuń
 5. O umocnienie wiary i łaskę zdrowia dla Agaty i Marcina, by Maryja wspierała ich w wychowaniu trójki dzieci i dawała drogowskazy.

  OdpowiedzUsuń
 6. O Boże błogosławieństwo dla Mojej Mamy Bogumily,by Maryja Matka wszystkich zawsze wysluchiwala jej usilnych próśb. OJCZE obdarz ja zdrowiem i daj łaskę swej miłości i zgody w małżeństwie, z Tatą Boleslawem mogli być nadal przykładem.

  OdpowiedzUsuń
 7. O łaskę zdrowia i pogodną starość dla Taty Bolesława

  OdpowiedzUsuń
 8. W dniu 3 urodzin dla Tomusia o Opiekę Maryi i błogosławieństwo Boże dla jego całej Rodziny

  OdpowiedzUsuń
 9. O potrzebne laski dla Tadeusza i Anny i ich córki Marty z zieciem Przemkiem i matczyna opiekę na każdy dzień.

  OdpowiedzUsuń
 10. O zgodę w Rodzinie męża,by poczuł miłość rodziców Romana i Barbary , by Bóg błogosławił im .

  OdpowiedzUsuń
 11. O łaskę zdrowia i Bożego miłosierdzia dla Doroty , która jest w śpiączce oraz o siłę i wiarę dla jej rodziców Krystyny i Marką.

  OdpowiedzUsuń
 12. O łaskę zdrowia dla Karoliny

  OdpowiedzUsuń
 13. O łaskę zdrowia dla Mamy - Zofii.

  OdpowiedzUsuń
 14. O łaskę nieba dla Mamy - Katarzyny.

  OdpowiedzUsuń
 15. O łaskę zdrowia dla Teściowej - Zofii.

  OdpowiedzUsuń
 16. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Wiktorii w 4 rocznicę urodzin.

  OdpowiedzUsuń
 17. O Boze błogosławieństwo i opiekę Maryi w 3 rocznicę urodzin dla Tomusia

  OdpowiedzUsuń
 18. O nawrócenie i uwolnienie od nałogu syna Martina

  OdpowiedzUsuń
 19. O nawrócenie i uwolnienie od nałogu syna Martina

  OdpowiedzUsuń