26 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

 

Matka Boża Bolesna

- JastrząbWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Maryjo, okaż się nam najlepszą Matką.”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Pisarze kościelni nazywają Maryję Matką Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus zostawił w Najświętszym Sakramencie pod postaciami chleba i wina Ciało i Krew, które wziął z Maryi. […] Wprawdzie wieczorem Wielkiego Czwartku nie widzimy w Wieczerniku Maryi. Niepokalana Matka Boża, zawsze najściślej zjednoczona z umiłowanym Synem, łączyła się z Nim myślą i sercem […]. Po Zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie, spełniając nakaz Boskiego Mistrza, zbliżali się do ołtarzy, aby sprawować Najświętszą Ofiarę. Maryja wiernie uczestniczyła w Chrystusowej niekrwawej Ofierze. Któż lepiej od Matki Najświętszej pojmował tę tajemnicę wiary? Stojąc na Kalwarii pod krzyżem, Maryja najgłębiej przeżyła całopalną ofiarę Jezusa z Ciała i Krwi. Najlepiej spośród ludzi rozumiała, ponowienie tej ofiary pod postaciami chleba i wina w każdej Mszy św[iętej]. Uczestnicząc we Mszy św[iętej], Maryja z Chrystusową ofiarą łączy ofiarę Niepokalanego Serca swego: przeżyte boleści, codzienne modły, ciche prace, wyrzeczenia, a nade wszystko swą żarliwą miłość ku Panu Bogu i ludziom. […] Maryja pamięta o wszystkich swych dzieciach duchowych w modlitwie, jaką zanosi podczas niekrwawej Ofiary. Szczytem udziału Maryi w ofierze Mszy św[iętej] była chwila Komunii św[iętej]. W czyjej duszy Jezus znajdował milsze mieszkanie? Czyje serce oczekiwało Go z gorętszym pragnieniem? Nieskalane najlżejszym pyłem niedoskonałości moralnej Serce Maryi, ożywione wiarą, umocnione nadzieją, trawione ogniem miłości, z niewypowiedzianą tęsknotą pragnie zjednoczenia z Chrystusem Panem. A kiedy utajony Bóg miłości zstąpił do przeczystego Serca swej Matki, wówczas pogrążała się Ona w głębokiej modlitwie dziękczynnej. Zawsze pełna łaski wciąż rośnie w miłości Bożej. I następną Komunię św[iętą] gorętszym sercem przyjmuje. Życie eucharystyczne Maryi – to Jej osłoda w latach, jakie spędza na ziemi od Wniebowstąpienia Jezusa do swego chwalebnego Wniebowzięcia. […] Dla nikogo w tym stopniu, co dla Maryi, Eucharystia nie stała się zadatkiem i przedsmakiem wiekuistej chwały. I my mamy łaskę obcowania z Chrystusem Panem żyjącym w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. […] Wzorem i Mistrzynią głębokiego życia eucharystycznego niechaj nam się stanie Przeczysta Matka Boża. Za Jej przykładem bierzmy udział we Mszy św[iętej], która jak jest Chrystusową, podobnie jest naszą Ofiarą. […] Razem z kapłanem i za jego pośrednictwem składajmy na ołtarzu swe troski, bóle, radości, modlitwy, prace, myśli, pragnienia, potrzeby swoje i bliźnich. Posilajmy często, nawet codziennie, swe zgłodniałe dusze Komunią św[iętą]” („Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 153-154).
W pięknym Dniu Matki stajemy przed Maryją – Matką Chrystusa i Matką każdego z nas. Dziś w uroczystość Bożego Ciała dziękujemy Jej za to, że przyjęła pod swe Serce Ciało Zbawiciela. Dziękujemy też Jej za to, że jest „Niewiastą Eucharystii” _ Matką Najświętszego Sakramentu. Wędrując do Matki Bożej wpatrujemy się w Jej piękne oblicze na wizerunku z jastrzębskiego kościoła. Pod tym obrazem wypisano słowa: „Oto Matka Twoja”. Z ufnością więc wołajmy do Niej:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Matko Chrystusowa,           Módl się za nami.
Matko Miłosierdzia,
Matko najmilsza,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
„Wzorem i Mistrzynią głębokiego życia eucharystycznego niechaj nam się stanie Przeczysta Matka Boża”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- W intencji Ks. Artura Lacha, Ks. Jarosława Wojtkuna – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu,  o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej w 26. rocznicę przyjęcia sakramentu kapłaństwa;
- O łaski Ducha Świętego dla diakonów, którzy w najbliższą sobotę otrzymają świecenia kapłańskie w Katedrze Radomskiej;
- W intencji mojej Mamy Danuty i w intencji Mam Kapłanów: Pani Doroty Lach i Pani Heleny Kucharskiej o zdrowie i potrzebne łaski w dniu ich święta, a dla śp. Pani Lucyny Warso i śp. Pani Janiny Chodelskiej o łaskę życia wiecznego;
- O łaskę zdrowia dla Mamy Zofii;
- O Boże błogosławieństwo dla mojej Mamy Bogumiły, by Maryja – Matka wszystkich zawsze wysłuchiwała jej usilnych próśb. OJCZE obdarz ją zdrowiem i daj łaskę swej miłości i zgody w małżeństwie, by z Tatą Bolesławem mogli być nadal przykładem;
- O łaskę nieba dla Mamy Katarzyny;
- O łaskę zdrowia i pogodną starość dla Taty Bolesława;
- O łaskę zdrowia i Bożego miłosierdzia dla Doroty, która jest w śpiączce oraz o siłę i wiarę dla jej rodziców Krystyny i Marka;
- O łaskę zdrowia dla Karoliny;
- O łaskę zdrowia dla Teściowej Zofii;
- O nawrócenie i uwolnienie od nałogu syna Martina;
- O nawrócenie i uwolnienie od nałogu dla Martina;
- W intencji Anny i Michała Ogorzałków w 4. rocznicę ślubu;
- O wiarę w Boże miłosierdzie, jedność w rodzinie i opiekę Maryi dla Izabeli i Roberta;
- O łaskę głębokiej wiary w ojcowską Bożą miłość oraz pomoc i przewodnictwo Najświętszej Matki dla Irminy;
- O umocnienie wiary i łaskę zdrowia dla Agaty i Marcina, by Maryja wspierała ich w wychowaniu trójki dzieci i dawała drogowskazy;
- O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski oraz głęboką wiarę, by Ojciec w Niebie za sprawą swej Matki łaskawie spojrzał na swe dzieci: Adriannę, Wojciecha i Anię, by okazał swą miłość oraz prowadził ich przez życie;
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Wiktorii w 4. rocznicę urodzin;
- W dniu trzecich urodzin dla Tomusia, o opiekę Maryi i błogosławieństwo Boże dla jego całej Rodziny;
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi w 3. rocznicę urodzin dla Tomusia;
- O potrzebne laski dla Tadeusza i Anny, i ich córki Marty z zięciem Przemkiem, oraz o matczyną opiekę na każdy dzień;
- O zgodę w rodzinie męża, by poczuł miłość rodziców Romana i Barbary, by Bóg błogosławił im;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matury i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


10 komentarzy:

 1. W dniu Mamy dziękuję Panu Bogu za moją kochana mamusie Anie za jej serce miłość za to ze jest. Proszę dla niej o Błogosławieństwo Boze, zdrówko, potrzebne łaski i opatrzność.

  OdpowiedzUsuń
 2. O zdrowie dla tata Bolesława

  OdpowiedzUsuń
 3. O zdrowie i błogosławieństwo dla moich rodziców,Bogumiły i Bolesława niech Maryja zawsze przychodzi im z pomocą

  OdpowiedzUsuń
 4. O pomoc Maryi dla synowej Angeliki w wychowaniu syna Tomusia i siłę w oczekiwaniu na męża Martina

  OdpowiedzUsuń
 5. O łaske zdrowia i blogosławieństwo Boze dla Basi i Karoliny

  OdpowiedzUsuń
 6. O zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny Piasty

  OdpowiedzUsuń
 7. O zdrowie dla Karolka

  OdpowiedzUsuń
 8. O zdrowie i błogosławienstwo dla męża Wojtka i córek Zuzi i Antosi

  OdpowiedzUsuń
 9. W wigilię rocznicy święceń kapłańskich ks. Proboszcza dr Andrzeja Jedrzejewskiego o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata pracy kapłańskiej naukowej.

  OdpowiedzUsuń
 10. Artykuł daje do myślenia. Słowa bp. Piotra podkreślają jak ważna jest Maryja w codziennym życiu i modlitwie i jak bardzo może pomóc w codziennych problemach. Z drugiej strony można wywnioskować, że nie należy się zwracać tylko w trudnych chwilach ale też w tych radosnych dziękując za to co dobrego nas spotkało i cieszyć się tym razem z Maryją -naszą Matką. Szczególnie ważne jest to w czasie kiedy obchodzimy dzień matki aby nawet jeśli na codzień trochę zaniedbujemy ten kontakt z naszą matką Maryją spróbować go odnowić. Jeśli szczerze tego dnia zapragniemy z Nią być to może Ona zapragnie zostać przy nas?

  OdpowiedzUsuń