27 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

 

 

Matka Boża Kalwaryjska

- Kalwaria ZebrzydowskaWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Niepokalana Dziewico Maryjo, któraś w swym sercu rozważała słowa Boże, a w postępowaniu je zachowywała, przykładem prowadź nas do Jezusa, który jest Prawdą, Drogą i Życiem.”

Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Maryja została prawdziwie Bogarodzicą, Matką Boga-Człowieka. Jak każda matka swe dziecię, podobnie Najśw[iętsza] Maryja Panna nosiła Syna Bożego w swym łonie, na świat Go wydała, karmiła mlekiem swych piersi, pielęgnowała Go, broniła przed niebezpieczeństwem, otaczała troską w życiu codziennym. Ona jedna spośród milionów ludzi ma pełne prawo mówić do Jezusa: – Synu mój! Ona w zaciszu nazaretańskiego domu razem ze św. Józefem wydaje Bogu-Człowiekowi polecenia, rozkazy. A Pan Jezus z uległością je wypełnia. Nic przeto dziwnego, że Maryja odbiera cześć, jaka przysługuje Matce Syna Bożego. […] Kościół św[ięty] od najdawniejszych czasów darzy Przeczystą Matkę Bożą szczególną, przewyższającą cześć, jaką oddajemy Aniołom i świętym. […] Czciciele Maryi, zwłaszcza wy, którzy jesteście zrzeszeni w Kółkach Różańcowych, macie w dobie dzisiejszej zaszczytne zadanie przyśpieszenia kornymi modłami godziny triumfu Maryi i sprawy Królestwa Bożego. […] Z wielką czcią weźmy do rąk twarde ziarna różańcowe, w duchu wiary je przesuwajmy, a usta nasze z obfitości serca, wezbranego miłością ku Maryi, niechaj śpiewają ku Jej czci nowy hymn uwielbienia, wypowiadany w prostych, a porywających słowach Pozdrowienia Anielskiego. Te słowa głoszą nam niezrównany majestat Przenajświętszej Matki Bożej: Jej wielkość, świętość, potęgę wstawiennictwa. […] Nie doznamy zawodu. Pani i Królowa nasza, Matka Syna Bożego, miłosierne oczy swe zwróci na nas, okaże nam swe zmiłowanie” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 265-266).
Duchowo wędrujemy dziś do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wpatrujemy się w piękny obraz Maryi trzymającej Chrystusa.  Dziękujemy za Jej „tak”, które wypowiedziała w Nazarecie i które powtarzała później całym swym życiem. Dziękujemy Bogu, że zechciał stać się człowiekiem, przyjść na świat i dorastać w ludzkiej rodzinie. Wzrastał pod troskliwym okiem Maryi. Dziś prośmy Ją, by i nas – nasze życie i wzrost w wierze, nadziei i miłości – dokonywały się z Jej pomocą i wypraszanymi łaskami. Z ufnością wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Panno nad pannami,       Módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,
Różo duchowna,
Bramo niebieska,
Królowo Patriarchów,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Pani i Królowa nasza, Matka Syna Bożego, miłosierne oczy swe zwróci na nas, okaże nam swe zmiłowanie”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- W wigilię rocznicy święceń kapłańskich Ks. Proboszcza dr. Andrzeja Jędrzejewskiego o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata jego pracy kapłańskiej i naukowej;
- W intencji Ks. Andrzeja Kani i Ks. Wiesława Bujaka o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, o umocnienie kapłaństwa i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, w 21. rocznicę przyjęcia sakramentu prezbiteratu;
- O łaski Ducha Świętego dla diakonów, którzy w najbliższą sobotę otrzymają świecenia kapłańskie w Katedrze Radomskiej;
- W Dniu Mamy dziękuję Panu Bogu za moją kochaną Mamusie Anię, za jej serce, miłość, za to że jest. Proszę dla niej o błogosławieństwo Boże, zdrówko, potrzebne łaski i opiekę Opatrzności;
- O zdrowie dla taty Bolesława;
- O zdrowie i błogosławieństwo dla moich rodziców Bogumiły i Bolesława. Niech Maryja zawsze przychodzi im z pomocą;
- O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Basi i Karoliny;
- O zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny Piasty;
- O zdrowie dla Karolka;
- O zdrowie i błogosławieństwo dla męża Wojtka i córek Zuzi i Antosi;
- W Dniu Mamy dziękuję Panu Bogu za moją kochaną Mamusie Anię, za jej serce, miłość, za to że jest. Proszę dla niej o błogosławieństwo Boże, zdrówko, potrzebne łaski i opiekę Opatrzności;
- O światło Ducha Świętego dla Marcina i w intencji jego małżeństwa;
- O pomoc Maryi dla synowej Angeliki w wychowaniu syna Tomusia i siłę w oczekiwaniu na męża Martina;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matury i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


7 komentarzy:

 1. Dary Ducha Świetego oraz błogosławieństwo Boże dla neoprezbitera ks Marcina oraz dla ks Michała w 4 rocznice święceń kapłańskich.

  OdpowiedzUsuń
 2. W 35 rocznicę śmierci Ks. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego, módlmy się w gorącej modlitwie o dar cudu tak bardzo potrzebny do wyniesienia na Ołtarze jako Błogosławionego.

  OdpowiedzUsuń
 3. O odnowę moralną Polaków i mądre decyzje rządzących i ratunek dla Polski

  OdpowiedzUsuń
 4. O opiekę kochanej Matki nad moją Rodziną i łaski dla syna i córek, męża

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziękuję za Rodziców i proszę O zdrowie dla Nich

  OdpowiedzUsuń
 6. O dary Ducha św. i zdrowie dla męża

  OdpowiedzUsuń
 7. O dary Ducha św. i zdrowie dla męża

  OdpowiedzUsuń