28 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

Fot. al. Paweł Męcina

 

Najświętsza Maryja Panna Niepokalana

- Wyższe Seminarium Duchowne w RadomiuWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Matko Najwyższego Kapłana, Królowo Apostołów i całego Duchowieństwa, w Twoje macierzyńskie dłonie składamy z ufnością nasze seminarium, źrenicę oka i serce diecezji. Ty nad nim czuwaj, broń go w niebezpieczeństwach, zawsze otaczaj najmilszą opieką! Ochotnym sercem oddajemy się Tobie wszyscy: biskupi, kapłani, alumni i cały Lud Boży, «posługuj się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi, którego jesteś Matką»”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Maryja – prawdziwa Boża Rodzicielka – stała się Matką Najwyższego Kapłana, a jednocześnie Matką członków Mistycznego Ciała Chrystusowego, to jest ludzi, dla których zbawienia Jezus Chrystus poświęcił samego siebie. Wśród członków Mistycznego Ciała, którym jest Kościół św[ięty], wyróżniające i zaszczytne miejsce przypada kapłanom. Chrystus Pan dopuścił ich do udziału w swym kapłaństwie oraz uczynił swymi zastępcami i przyjaciółmi, aby w Jego imieniu prowadzili dalej dzieło szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Kapłani, tak bliscy Najśw[iętszemu] Sercu Jezusowemu przez swe powołanie i święcenia, mają szczególny powód do nazywania Maryi swą Matką. Pisarze kościelni zaznaczają, że kiedy Chrystus Pan z krzyża polecił opiece Maryi «ucznia, którego miłował»: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19,26), wówczas pragnął macierzyńskiej pieczy Najśw[iętszej] Panny powierzyć kapłanów wszystkich czasów. Matka Najświętsza przyjęła to ważne zadanie. […] Gdy opuściła ziemię i jako Wniebowzięta Królowa «jaśnieje chwałą ciała i duszy» w niebie, to bynajmniej nie przestała interesować się losami Kościoła św[iętego] oraz Jego kapłanów. Wszak w nich widzi zastępców umiłowanego Syna swego! Papieże wszystkich czasów w najtrudniejszych dla Kościoła chwilach szukają pomocy w potężnym wstawiennictwie Matki Najświętszej i cześć Jej z wielką gorliwością szerzą wśród wiernych. Biskupi katoliccy, następcy Apostołów, do Maryi zwracają się o światło i pomoc w sprawowaniu władzy pasterskiej w diecezjach im powierzonych. Kapłani obierają sobie Maryję za najpewniejszą Przewodniczkę w życiu, jak trafnie wyraził się jeden z kaznodziejów: «Maryja pomaga zostać kapłanem». Kandydaci do kapłaństwa, klerycy z ufnością składają swą przyszłość w ręce Maryi. Matka Najświętszego Kapłana słusznie nosi miano Królowej duchowieństwa. […] Maryja uczy współpracy z kapłanami około szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz nieśmiertelnych. Myśl ta nie może być nam obojętna, bo sprawa Chrystusowa – to nasza sprawa […]. Maryja uczy modlitwy w intencji kapłanów. […] Troska o licznych, a pełnych ducha Bożego kapłanów, przenika coraz więcej do świadomości wiernych. Jest to troska zdrowa, święta, Boża! Niechaj przeto znajdzie swój oddźwięk w naszym sercu i życiu katolickim, a zwłaszcza w modlitwie różańcowej, którą często zanośmy w intencji sług ołtarza. Bądźmy przekonani, że każda cząstka, każdy dziesiątek Różańca św[iętego], ofiarowany za kapłanów, będzie miłym darem dla Niepokalanego Serca Matki Najwyższego Kapłana, Królowej duchowieństwa” („Kółko Różańcowe” 41(1950), s. 345-347).
W tym czasie w wielu diecezjach udzielane są święcenia kapłańskie. Wielu księży świętuje też teraz jubileusze kapłańskie i rocznice święceń. Kapłani i alumni zajmowali szczególne miejsce w życiu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, który troszczył się o ich świętość i formację. Mówił kiedyś do kandydatów do święceń kapłańskich: „Nie święcę was na 24 godziny, ale święcę was na całe życie”. Wpatrując się dziś w postać Niepokalanej Matki Bożej módlmy się w intencji wszystkich kapłanów, zwłaszcza tych, którzy w tym roku otrzymują święcenia kapłańskie. Módlmy się również o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wołajmy z ufnością do Matki Bożej:
Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza;
Proś Chrystusa za nami.
Święta Boża Rodzicielko,  Módl się za nami.
Matko Kościoła,
Panno wierna,
Gwiazdo zaranna,
Królowo Apostołów,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Maryja uczy modlitwy w intencji kapłanów”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Bp. Piotra Turzyńskiego w 28. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich;
- O serca przepełnione miłością Chrystusa i człowieka, gotowe zawsze nieść Orędzie o Bogu, który jest dobry wszystkim, do których zostaną posłani dla: J.E. Bp. Piotra Turzyńskiego i Ks. Sławomira Adamczyka w 28. rocznicę święceń kapłańskich, dla księży: Wojciecha Dobczyńskiego, Mirosława Woźniaka i Tadeusza Żaka w 22. rocznicę sakramentu kapłaństwa oraz księży: Tomasza Cabaja, Łukasza Dybusa, Pawła Górowskiego, Kamila Jana Kowalskiego, Roberta Seweryna, Łukasza Sieka, Wojciecha Tkaczyka i Krzysztofa Wróbla w 5. rocznicę przyjęcia sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu; o Bożą Miłość i wierność powołaniu dla 7 neoprezbiterów naszej Diecezji, którzy dzisiaj przyjmą święcenia kapłańskie;
- O Dary Ducha Świętego oraz błogosławieństwo Boże dla neoprezbitera – Ks. Marcina oraz dla Ks. Michała w 4. rocznicę święceń kapłańskich;
- O łaski Ducha Świętego dla diakonów, którzy dziś otrzymują święcenia kapłańskie w Katedrze Radomskiej;
- O nowe święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne;
- W 35. rocznicę śmierci Ks. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego, módlmy się w gorącej modlitwie o dar cudu tak bardzo potrzebny do wyniesienia na ołtarze jako Błogosławionego;
- O odnowę moralną Polaków, mądre decyzje rządzących i ratunek dla Polski;
- O opiekę kochanej Matki nad moją Rodziną i łaski dla syna i córek, męża;
- Dziękuję za Rodziców i proszę o zdrowie dla Nich;
- O dary Ducha Świętego i zdrowie dla męża;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

3 komentarze:

  1. O Dary Ducha Świetego oraz opieke Matki Bożej dla br Kapucyna Lucjana misjonarza w Wielkiej Brytani ,siostry Tadey oraz za wstawinictwem Św Charbela wszelkie łaski dla misjonarzy w Libanie.

    OdpowiedzUsuń
  2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej oraz wytrwanie w powołaniu Sióstr i Braci Zakonnych.

    OdpowiedzUsuń
  3. Dziękuję Ci Boże za wszystko i proszę O dalsze błogosławieństwo dla Mojej Rodziny

    OdpowiedzUsuń