29 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”


Matka Boża Loretańska

- LorettoWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Niepokalana Matko Boża, Królowo Apostołów, w Twoje dłonie składamy misyjny trud Kościoła!”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Wśród siedmiu darów Ducha Św[iętego] mamy dar rady, z pomocą którego możemy zdobyć się na trzeźwy, nadprzyrodzony sąd, co czynić, czego unikać, zwłaszcza w trudnych wypadkach. Jak wszystkie łaski Boże, podobnie dar rady zawdzięczamy zasługom Chrystusa Pana. Z pełni «niedościgłych bogactw» Zbawiciela czerpiemy dobre rady w chwilach wątpliwości i niebezpieczeństw dla życia duszy. A błogosławiony podszept Bożego tchnienia dochodzi do nas za pośrednictwem Maryi, Matki Dobrej Rady” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 101).
Maryja przyjęła z otwartym sercem Bożą wolę i realizowała ją w całym swoim życiu. Jej życie nie było przecież „usłane różami”. Ileż razy doświadczała cierpień… na kartach Pisma Świętego te chwile odbijają się chyba tylko wtedy, kiedy były wyjątkowo trudne. Maryja – Pierwsza Chrześcijanka – wędrowała wiernie za Chrystusem. Dziś wspiera wędrujący pod Jej przewodem Kościół Chrystusowy. Służy mu radą, pomaga i wspiera. Wpatrując się w postać Matki Bożej z Loretto, nad którą znajduje się Duch Święty wołajmy do Niej słowami, które zawsze napełniają Ją radością:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Maryjo,                                             Módl się za nami.
Matko dobrej rady,
Panno roztropna,
Przybytku chwalebny,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Błogosławiony podszept Bożego tchnienia dochodzi do nas za pośrednictwem Maryi, Matki Dobrej Rady”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O Błogosławieństwo Boże dla WSPANIAŁEGO Kapłana, którego serce jest skierowane na Boga i człowieka, o umocnienie jego wiary i kapłaństwa, o opiekę Matki Najświętszej, o życzliwość serc ludzkich i wsparcie w modlitwie dla Ks. Andrzeja Sternika – Proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach (archidiecezja lubelska ) w 23. rocznicę przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Błogosławiona niech będzie Rodzina, z której ten Kapłan wyszedł!;
- O Dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla br. Kapucyna Lucjana, misjonarza w Wielkiej Brytanii, siostry Tadey oraz o wszelkie łaski dla misjonarzy w Libanie;
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej oraz wytrwanie w powołaniu Sióstr i Braci Zakonnych;
- O światło Ducha Świętego dla Marcina i w intencji jego małżeństwa;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

3 komentarze:

  1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w pierwszą rocznicę święceń kapłańskich dla Ks. Karola Kosteckiego.

    OdpowiedzUsuń
  2. 0 zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego dla A i J.

    OdpowiedzUsuń
  3. O znalezienie drogi życiowej, dobrych ludzi i miłość bliźnich oraz obecność Chrystusa w życiu córki oraz przewodnictwo Maryi.

    OdpowiedzUsuń