30 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

 

Matka Boża „Ocalenie ludu rzymskiego”

- Bazylika Matki Bożej Większej – RzymWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Niepokalana Matko Boża, bądź nam Mistrzynią i Przewodniczką w czytaniu i w rozważaniu Słowa Bożego, oraz stosowaniu go w życiu!”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Ewangelia święta nic nie mówi, jak Maryja przeżywała dzień Zmartwychwstania. Nie widzimy Jej wśród niewiast spieszących do grobu z wonnościami. Nie ma Jej w Wieczerniku w gronie strwożonych Apostołów. Dawna tradycja głosi, że zaraz po zmartwychwstaniu Jezus podążył z wielkanocnym pozdrowieniem do Najświętszej Matki. […] Ukazanie się Chrystusa Pana zmartwychwstałego Matce odpowiada dobroci Jego Najświętszego Serca. Boski Zbawca nie mógł znieść łez matki-wdowy z Nain, która szła za marami jedynaka. Zatrzymał pogrzebowy orszak, wskrzesił młodzieńca i oddał go matce jego, by ją pocieszyć. Jakżeż Pan Jezus, miałby nie ukazać się swej najmilszej Matce, którą ukochał ponad wszelkie stworzenie, w niebie i na ziemi? Czyż można przypuścić, by nie otarł Jej łez? Radości Maryi w dniu Zmartwychwstania nie da się porównać z przeżyciami innych. Apostołowie wątpili, szukali znaków, po których mogliby rozpoznać cud zmartwychwstania. Maryja wierzyła słowu Chrystusowemu bez cienia wątpliwości. Z niezachwianą nadzieją oczekiwała trzeciego dnia po śmierci Jezusa, jako chwili pełnego zwycięstwa. A na pierwszą wiadomość, że Jezus wstał z martwych, Maryja pogrążyła się w głębokim, a radosnym uwielbieniu Mądrości, Wszechmocy, Dobroci Bożej. Zawsze pełna łaski – teraz odczuwa nowy przypływ miłości Bożej i potężną a słodką moc pełniejszego zjednoczenia się z Jezusem. Radośnie przeżywa Jego zwycięstwo nad bramami piekła i śmierci. Pełna otuchy co do zmartwychwstania swych dzieci duchowych. Ogląda nieprzejrzane rzesze ludzi, stojących przed tronem Bożym w uwielbionych ciałach jaśniejących na podobieństwo chwalebnego ciała Chrystusowego. Maryja przeczuwa również chwilę swego wywyższenia, gdy przy boku Króla królów, jaśnieć będzie chwałą duszy  i ciała, Niepokalana-Wniebowzięta. […] W rozważaniu cudu zmartwychwstania umacniajmy wiarę […]. Ożywiajmy nadzieję. […] Rozpłomieńmy miłość Boga i bliźnich” („Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 97-98).
Za dwa miesiące przeżywać będziemy Światowe Dni Młodzieży. Wraz z krzyżem Chrystusa przez wszystkie kontynenty wędruje ikona Salus Populi Romani – „Ocalenie ludu rzymskiego”. Młodość kojarzy się z radością i entuzjazmem. Młodzi ludzie z całego świata, skupieni przy Maryi pod krzyżem Mistrza chcą z zapałem głosić prawdę o Bogu miłosiernym, o Zmartwychwstałym i Obecnym Chrystusie. Wpatrując się w obraz Matki Bożej nazywany „Ocaleniem ludu rzymskiego” módlmy się w intencji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, by te dni przyniosły błogosławione owoce w życiu młodych, ale i całego Kościoła:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Matko Zbawiciela,                           Módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,
Wieżo Dawidowa,
Królowo Proroków,
Królowo wniebowzięta,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Rozpłomieńmy miłość Boga i bliźnich”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w pierwszą rocznicę święceń kapłańskich dla Ks. Karola Kosteckiego;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, o zdrowie i siłę w kroczeniu Chrystusową drogą w pracy misyjnej dla Ks. Piotra Popisa z racji urodzin;
- O Boże błogosławieństwo, o siłę i pokój serca dla Ks. Proboszcza Artura Lacha. Niech Maryja prowadzi Go i otacza szczególną opieką, niech będzie dla Niego "Przyczyną radości", ale i Orędowniczką w wszelkich jego sprawach u swego Syna za przyczyną Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego;
- O zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego dla A. i J.;
- O światło Ducha Świętego dla Marcina i w intencji jego małżeństwa;
- Dziękuję Ci Boże za wszystko i proszę o dalsze błogosławieństwo dla mojej Rodziny;
- O znalezienie drogi życiowej, dobrych ludzi i miłość bliźnich oraz obecność Chrystusa w życiu córki oraz przewodnictwo Maryi;
- W intencji ludzi młodych - o entuzjazm wiary i wierność Chrystusowi;
- W intencji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - o ich błogosławione owoce;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

6 komentarzy:

 1. O dobrze przeżyty czas wakacyjny dla moich dorastajacych dzieci,by ich prowadziła i chroniła od zlego Najswietsza Matka ,o umocnienie wiary i rozwijanie talentow na chwałę Bożą.

  OdpowiedzUsuń
 2. O spokój ducha, dar mądrości i miłości na drodze wychowywania dzieci dla męża i dla mnie oraz wstawiennictwo kochającej Matki .

  OdpowiedzUsuń
 3. O przewodnictwo i opiekę w pracy ,nauce dla Mojej Rodziny oraz umiejętność odróżnienia dobra i zła.

  OdpowiedzUsuń
 4. O siłę Bożą i łaskę miłosierdzia dla córki na każdy dzień ,odzyskanie radosci życia i uzdrowienie z depresji.

  OdpowiedzUsuń
 5. O Dary Ducha Świetego i błogosławieństwo Boże dla Andrzeja w 31 rocznice urodzin, dla Sylwi w 30 rocznice urodzin oraz dla Agnieszki.

  OdpowiedzUsuń
 6. O łaskę Nieba dla śp. Postulatora Diecezjalnego procesu Sł. Bożego Biskupa Piotra - Ks. Prałata Stanisława Makarewicza.

  OdpowiedzUsuń