31 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

www.blotnica.paulini.pl

Matka Boża Pocieszenia

- BłotnicaWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Oddajemy się Tobie, […] Matko Boża Pocieszenia, Pani Ziemi Radomskiej. Posługuj się nami ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”.
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Czyż koronacja Obrazu Matki Bożej w Błotnicy, gdy czcimy godność królewską Chrystusa Pana i Maryi, nie zobowiązuje nas do budowy i rozkrzewiania królestwa Jezusa i Matki Najświętszej? Najpierw budujmy Królestwo Boże we własnych sercach, w życiu osobistym. Pielęgnujmy w duszach łaskę uświęcającą, przyjaźń z Jezusem Chrystusem. […] Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój, radość w Duchu Świętym. Budujmy królestwo Jezusa i Maryi w życiu naszym społecznym i narodowym. Aby to zadanie spełnić, trzeba podjąć walkę z wadami narodowymi: z lekkomyślnością, lenistwem, nieuczciwością, z pijaństwem i rozwiązłością. […] Nakazem chwili obecnej jest obrona młodego pokolenia przed zepsuciem moralnym. Młodzież dzisiejszą trzeba otoczyć czujną opieką rodzicielską, uświadamiać w sprawach wiary świętej, przygotować do życia rodzinnego! Zadaniem wielkim jest troska o to, aby nasze życie osobiste, rodzina, parafia, diecezja, Ojczyzna stały się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi. W tym apostolskim trudzie dopomoże nam Dziewica Wspomożycielka […]. Stańmy przeto przy Niepokalanym Sercu Maryi z różańcem w rękach, jako Jej Pomocnicy w szerzeniu królestwa Jezusa i Maryi, królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości, pokoju” (Maria spes nostra, s. 208-209).
Matka Boża z sanktuarium w Błotnicy zajmowała szczególne miejsce w sercu i pobożności Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego. To Jej zawdzięczał uzdrowienie z choroby w dzieciństwie, do Niej pielgrzymował począwszy od lat dziecinnych, w Jej blasku wzrastał. Po latach z zapałem i synowską miłością przygotował koronację Jej wizerunku – Matki Pocieszenia i Pani Ziemi Radomskiej. Wpatrując się w Jej oblicze, w święto Jej Nawiedzenia, z ufnością wołajmy do Niej:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Matko nieskalana,                          Módl się za nami.
Panno łaskawa,
Uzdrowienie chorych,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo wszystkich Świętych,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Zadaniem wielkim jest troska o to, aby nasze życie osobiste, rodzina, parafia, diecezja, Ojczyzna stały się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi”.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O obfitość Bożych darów dla Ks. Biskupa Henryka Tomasika i Ks. Biskupa Adama Odzimka w 47. rocznicę święceń kapłańskich.
- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Krzysztofa Dukielskiego, Ks. Grzegorza Wójcika i Ks. Sławomira Molendowskiego w 13. rocznicę święceń kapłańskich i dla Ks. Arkadiusza Bernata w 8. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich;
- Proszę o intensywną modlitwę w intencji poprawy sytuacji finansowej oraz o zdolność do spłaty całego naszego zadłużenia. Artur;
- O dobrze przeżyty czas wakacyjny dla moich dorastających dzieci, by ich prowadziła i chroniła od złego Najświętsza Matka, o umocnienie wiary i rozwijanie talentów na chwałę Bożą;
- O spokój ducha, dar mądrości i miłości na drodze wychowywania dzieci dla męża i dla mnie oraz o wstawiennictwo kochającej Matki;
- O przewodnictwo i opiekę w pracy i nauce dla mojej Rodziny oraz o umiejętność odróżnienia dobra i zła;
- O siłę Bożą i łaskę miłosierdzia dla córki na każdy dzień, o odzyskanie radości życia i uzdrowienie z depresji;
- O Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Andrzeja w 31. rocznicę urodzin, dla Sylwii w 30. rocznicę urodzin oraz dla Agnieszki;
- O światło Ducha Świętego dla Marcina i w intencji jego małżeństwa;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O łaskę Nieba dla śp. Postulatora diecezjalnego etapu procesu Sł. Bożego Biskupa Piotra – Ks. Prałata Stanisława Makarewicza;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz